Sökning: "Stereotype"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade ordet Stereotype.

 1. 1. Representationer i den sörmländska utställningen ”Historien i Sörmland” : En undersökning av kvinnor och mäns representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :gender; exhibitions; representation; genus; genussystem; utställning; representation;

  Sammanfattning : Museums have a task to present history in a way that's meaningful for the visitors. Museums also have a responsibility to represent everyone in the society, not exclude groups and at the same time make other groups more highlighted. LÄS MER

 2. 2. Blyga barn i barnlitteratur : En analys ur ett genusperspektiv av två skilda tider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Harju; [2019]
  Nyckelord :Children s literature; analysis; shyness; gender; stereotype; identity; gender norm; norm criticism; Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; blyghet; genus; genusstereotyp; genusnorm; identitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the shy child is portrayed in four children's books. Vem ska trösta Knyttet? and Det osynliga barnet from the 1960s and also Snäll and Gittan och gråvargarna from the 2000s. The analysis is based on a gender perspective where the epochs are significant. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Nyckelord :stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Sammanfattning : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. LÄS MER

 4. 4. Historia - ur ett elevperspektiv : En kvalitativ intervjustudie med fokus på historiekultur, historiemedvetande och historisk identitet hos elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Norling; [2019]
  Nyckelord :History didactics; History; Views of history; Middle school; Interviews;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to contribute with empirical data to a scientific area that currently is missing just that: younger pupils view on the school subject history. This study is based on the history didactics goal, which is to teach knowledge about history in school. LÄS MER

 5. 5. Indigenous Perspectives: An examination of how the post-colonial state affects Sámi filmmaking in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Amalia Pålsson; [2019]
  Nyckelord :indigenous cinema; colonialism; iconography; self-representation; stereotype; perspective; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Abstract When Sámi Blood (dir. Amanda Kernell) came out in 2017, a debate in media in Sweden was born. This was a debate the on silenced oppression and phrenological research faced by the indigenous Sámi people. LÄS MER