Sökning: "Stina Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Stina Carlsson.

 1. 1. KONSEKVENSER AV TJÄNSTEINNOVATION En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hanna Carlsson; Stina Markgren; [2019-08-07]
  Nyckelord :Tjänsteinnovation; disruptiv innovation; värdeerbjudande; automatisering; upphandling; tolktjänst; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Persons with hearing impairment are in many situations limited, as today's interpretationservices are insufficient. This requires digital solutions that offer effective interpretationservices. The study is based on a case to find out the consequences of a service beingautomated and receiving a new value offer, in this case an AI-interpreter. LÄS MER

 2. 2. Ägandekoncentrationens inverkan på kapitalstruktur –En studie på svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Carlsson; Patrik Hammarstrand; [2018-08-07]
  Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; svenska företag; noterade företag; pecking-orderteorin; trade-offteorin; agentteori; soliditet;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Forskningen om kapitalstruktur är ett omfattande och omskrivet område. I forskningen om kapitalstruktur nämns ofta ägarstruktur och ägandekoncentration som betydande faktorer. Båda begreppen handlar om ägarförhållande men betydelsen skiljer sig. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av bedsiderapportering : - En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Stina Carlsson; Emelie Wallin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Överrapportering är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter och kan utföras med hjälp av olika metoder. Bedside är en rapporteringsmetod som kan användas i vården. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att rapportera bedside på somatiska vårdavdelningar. LÄS MER

 4. 4. Jesus går på vattnet : Vad händer med bibelberättelsen när den återberättas för barn?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Johanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Barnbibel; Jesus går på vattnet; Matt 14:22-33; Mark 6:45-52; Joh 6:16-21; Barnens bibel; Barnbibeln; De yngstas bibel; Barnbiblar;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras, främst med hjälp av en narrativ analys, berättelsen om när Jesus går på vattnet i Barnens bibel med text av Anne de Vries och svensk översättning av Ylva Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och svensk översättning av Åsa Hofverberg och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk översättning av Ulla-Stina Rask. Syftet med uppsatsen att se om några, och i sådana fall vilka, förändringar som sker när en bibelberättelse återberättas för barn, och sedan se hur dessa påverkar berättelsen. LÄS MER

 5. 5. Vems feedback är viktigast för att personal inom äldreomsorgen ska uppleva arbetstillfredsställelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Stina Nordin; Frida Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Job satisfaction; feedback; eldercare; Arbetstillfredsställelse; feedback; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i uppfattning av feedback (positiv, negativ och kvalité) beroende på om den kom från chef, medarbetare, vårdtagare eller anhörig inom äldreomsorgen. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilken feedbackkälla som bäst predicerar generell arbetstillfredsställelse. LÄS MER