Sökning: "Swedish companies"

Visar resultat 1 - 5 av 7208 uppsatser innehållade orden Swedish companies.

 1. 1. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 2. 2. Oron om cementens framtid, som kan ge hela Sverige kalla kårar! : -Har kalkbrytning på Slite någon framtid?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Patrik Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Samhällsekonomi Stadsplanering Infrastruktur Bostadsbyggande Marknadsstyrd byggande Swecos Infrastrukturprojekt;

  Sammanfattning : Conclusion  Sweden has historically been self-sufficient when it comes to produce and manufacturing concrete. Nowadays Sweden’s epicenter for lime extraction is located on the eastern island of Gotland, and the extraction base called Slite. LÄS MER

 3. 3. Identifying Applied CSR-Strategies and Respective Communication amid the COVID-19 Pandemic: Perspectives from International Swedish Companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Inês Filipa Oliveira Santos; Olivia Önal-Malaza; [2021-11-26]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; communication; COVID-19; external stakeholders; challenges; strengths; organisational communication; Swedish companies; leadership;

  Sammanfattning : This study is interested in the external communication of Corporate Social Responsibility (CSR) during the ongoing COVID-19 pandemic. It specifically focuses on twelve Swedishinternationally renowned companies operating within varied fields of work, thus contributingwith different perspectives. LÄS MER

 4. 4. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER

 5. 5. Borta bra men hemma bäst, eller? En fallstudie om hur ledarskap, engagemang och motivation förändrats under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Bjärkling; Matilda Blomstrand; [2021-11-24]
  Nyckelord :Motivation; engagemang; ledarskap; distansarbete; kommunikation; lojalitet; delaktighet;

  Sammanfattning : In March 2020, Covid-19 reached Swedish borders, and the spread went from small to large inonly a few weeks. In April the same year, a large part of Swedish workforce was asked to work from home. LÄS MER