Sökning: "Swedish national programme"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Swedish national programme.

 1. 1. Läslyftet, läsloggen och läraren. En fallstudie om lärares syn på läsloggen som undervisningsmetod i kontexten av Läslyftet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nichola Oades; [2019]
  Nyckelord :reading log; reflection; social development theory; reader-response criticism; discussion; the extended concept of text; formative assessment; efferent and aesthetic reading;

  Sammanfattning : The object of this study is the reading log that has been issued by the Swedish National Agency for Education’s teachers’ in-service training, The Literacy Boost or Läslyftet. The in-service training programme has been broken down into different modules, and the focus of this study is the reading log that has been addressed by a section of one of the modules. LÄS MER

 2. 2. "Something that you're passionate about" : Motivation and Integrated English in VocationalProgrammes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Annica Malm; [2018]
  Nyckelord :Motivation; qualitative psychology; integrated English; vocational programmes;

  Sammanfattning : The importance of motivation in language learning has been emphasised and paid more attention to the last decades, and the topic of student motivation has also been touched upon in the Swedish school system. The issue of low results in the vocational programmes have been scrutinised both in media and the National Agency of Education, which resulted in an integration between the character subjects and the core subjects. LÄS MER

 3. 3. Bostadshus från Miljonprogrammet med påbyggnad i trä : En jämförelse mellan KL-träelement och BoKlok-moduler ur bärighets- och klimatsynpunkt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Johanna Hellsing; Sara Mård; [2018]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; KL-trä; BoKlok; påbyggnad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och höga koldioxidutsläpp är idag några av vår tids stora utmaningar. Byggbranschen är en stor bidragande faktor till utsläppen och i Sverige står branschen för 10 miljoner ton koldioxidutsläpp per år. Det är lika mycket som alla personbilar i landet genererar varje år. LÄS MER

 4. 4. Choosing the International Baccalaureate Diploma Programme : Transnational Students creating Social Differentiation through School Choice in the Swedish Education Market

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Rebecca Ysamar Gonzalez; [2018]
  Nyckelord :Bourdieu; International Baccalaureate; school choice; Sweden; symbolic capital; Bourdieu; International Baccalaureate; skolval; Sverige; Symboliskt kapital;

  Sammanfattning : It is estimated that by 2025 there will be approximately 8.26 million students enrolled in over 15,000 international schools globally. This increased expansion of international schooling cannot be disconnected from a process of globalisation where neoliberal policies have influenced the growth of education markets. LÄS MER

 5. 5. The Assessment of an Indicator : - Case Studies about The Skåne-Blekinge Programme and The Simplifying the Pathways to Jobs and Competence Programme

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ardina Putri Rahtama; [2018]
  Nyckelord :European Union programme; Swedish national programme; programme level; project level; indicator’s function; indicator’s characteristic;

  Sammanfattning : In Sweden, Small-Medium Enterprises (SMEs) are supported by government programme at the EU and national levels to decrease unemployment. The Skåne-Blekinge programme is an EU programme to increase job opportunities in Region Skåne and Blekinge. LÄS MER