Sökning: "Sydneyskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Sydneyskolan.

 1. 1. "Och andra typer av texter" - vilka texter? : En kvalitativ studie om hur lärare tolkar begreppet texttyp i styrdokumenten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Texttyp; genre; Nyretoriken; Sydneyskolan; Skolverket; styrdokument.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur begreppet texttyp tolkas av verksamma lärare i svenska pågymnasiet samt vilka olika texttyper som implementeras i deras undervisning. I undersökningensvarar elva lärare på enkätfrågor som rör deras egen undervisning i val av olika texttyper samthur de tolkar två formuleringar i kunskapskraven för Svenska 1 och 3 som också rörde olikaval av texttyper. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen : Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; genre; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. LÄS MER

 3. 3. Det vägledande språket : En litteraturstudie om Sydneyskolans genrepedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tilda Sutinen; Tobias Perelius; [2017]
  Nyckelord :Genrepedagogik; grundskolan; språkutveckling; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka elevers språkutveckling utifrån Sydneyskolans genrepedagogik. Detta undersöktes genom att granska vilka effekter arbetssättet enligt forskning har på grundskolelevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen : Med fokus på genrepedagogik och processkrivning i förhållande till svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2017]
  Nyckelord :skrivprocesser; genrepedagogik; genre; processkrivning; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : This thesis analyses existing scientific articles and papers about the principles of genre pedagogy, process writing and how they are working in theory and pratice. Many studies have been made to see how genre pedagogy and process writing are working in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. I färd med att erövra språket : -effekterna av genrepedagogisk undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elaine Rolfsson; Mathilda Klitte Lundgren; [2014]
  Nyckelord :Effekter; Genrepedagogik; SFL; Sydneyskolan; Undervisning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie undersöker vad genrepedagogiken och/eller SFL kan ge.Syftet med studien är att undersöka vilka effekter genrepedagogiken och/eller SFL ger utifråndet som kallas för Sydneyskolan. Studier som inkluderas är både nationella och internationellaoch undersöker både första- och andraspråksundervisning. LÄS MER