Sökning: "Genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Genrepedagogik.

 1. 1. Genrepedagogikens användbarhet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Dahlberg; Eva Larsson; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodell; flerspråkiga elever; genre; genrepedagogik; styrdokument; svenska i lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är i första hand att besvara frågeställningen ” Vad säger forskning om genrepedagogikens användbarhet i klassrummet?”. Dessutom vill vi bidra till en ökad kunskap om genrepedagogiken och dess strukturerande arbetsmodell i de lägre årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogikens betydelse för undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michaela Winther; [2020]
  Nyckelord :Cirkelmodellen; Explicit undervisning; Genrebaserad undervisning; Genrepedagogik; Språk- och kunskapsutveckling; Systemisk-funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutveckling med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ljubica Stanisavljevic; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodellen; genrepedagogik; flerspråkiga elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Många lärare i Sverige har behov av att planera undervisning som möter elever med olika språkliga och sociokulturella bakgrunder. I planering av sådan undervisning har lärare haft utgångspunkt i genrepedagogiken. LÄS MER

 4. 4. Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet Om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Happy Heba Nashed; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Förebyggande arbete; Genrepedagogik; Skolutveckling; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Nashed Happy (2018). Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet- om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Genrepedagogik som språkutvecklande arbetssätt : En intervjustudie om gymnasielärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Simone Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Genrepedagogik; språkutveckling; cirkelmodellen; sociokulturellt perspektiv på lärande; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genrepedagogikens påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet på gymnasiet. Genrepedagogiken vilar på tre ben: det sociokulturella perspektivet på lärande, den systemisk funktionella grammatiken samt cykeln för undervisning och lärande. LÄS MER