Sökning: "Syntheist"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Syntheist.

 1. 1. A Newer New Age. Irony and the Enchantment of Atheism in Syntheist Religion

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Wedin; [2016-01-29]
  Nyckelord :religious reconfiguration; contemporary esotericism; irony; atheism; discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how the stipulations of religious thought changes as society gets increasingly digitalized, life become more virtual and people get interconnected through the internet. The thesis engages with the new religious movement Syntheism, which isconsidered to be an example of said changes. LÄS MER

 2. 2. Religion in the making; or, The Modern Prometheus : Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Syntheism; Syntheist; Syntheiströrelsen; samtida religion; Chidester; Kunin; Vásquez; Patrtridge; Åkerbäck; Frisk; Ateism; New Age; Andlighet; Burning Man; sekularisering; Alexander Bard; religionsdefinition; individualism; samhällskritik;

  Sammanfattning : Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan förstås som en konsekvens av individualismens framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Syntheiströrelsen strävar efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva skapa ny religion relevant för samtiden och framtiden. LÄS MER