Sökning: "religionsdefinition"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet religionsdefinition.

 1. 1. Frimurarna och religionen : En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dina Bentelid; Olle Tellqvist; [2019]
  Nyckelord :Freemasonry; Christianity; religion; definition of religion; sociology of religion; western esotericism; Svenska Frimurare Orden; frimureri; kristendom; religion; religionsdefinition; religionssociologi; västerländsk esoterism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described as a religion or a religious movement. LÄS MER

 2. 2. Religion in the making; or, The Modern Prometheus : Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Syntheism; Syntheist; Syntheiströrelsen; samtida religion; Chidester; Kunin; Vásquez; Patrtridge; Åkerbäck; Frisk; Ateism; New Age; Andlighet; Burning Man; sekularisering; Alexander Bard; religionsdefinition; individualism; samhällskritik;

  Sammanfattning : Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan förstås som en konsekvens av individualismens framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Syntheiströrelsen strävar efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva skapa ny religion relevant för samtiden och framtiden. LÄS MER

 3. 3. Icke-konfessionell, inte sekulär! : En kritisk diskursanalys av debatten om kristna friskolor i Dagen och Kyrkans Tidning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Amelie Svensson; Nathalie Backholm; [2014]
  Nyckelord :Konfessionell skola; religionsundervisning; Kyrkans Tidning; Dagen; kristna friskolor; kristendom; Skolverket;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, undersöka hur debatten om kristna konfessionella friskolor ser ut i de kristna tidsskrifterna Kyrkans Tidning och Dagen. Diskursanalysens resultat analyseras utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell, samt Anthony Giddens teori om det posttraditionella samhället och Bruce Lincolns religionsdefinition. LÄS MER

 4. 4. Myt, ritual och konsumtion : Religionsvetenskapliga studier kring konsumism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Kristoffer Larsson; [2011]
  Nyckelord :Konsumism; myter; ritual; konsumtion; Bruce Lincoln; Victor Turner; märkesgemenskaper; konsumtionssymboler; köpcentra och stormarknader; rituellt rum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt. Med hjälp av framförallt Victor Turners ritualteori och Bruce Lincolns mytteori studerar vi exempelfallen Harley Davidson, Saab, Coca-Cola, Corona, Mountain Dew och Snapple samt hur köpcentra och stormarknader kan fungera som rituellt rum. LÄS MER

 5. 5. Förmedling av förståelse : en undersökning om hur gymnasiepedagoger bedriver undervisning i religionsämnet

  L3-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Grengby; [2009]
  Nyckelord :undervisning; pedagoger; förståelse; religion; kursplaner; aspekter av religion; religionsdefinition; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hur gymnasiepedagoger bedriver religionskunskap och om olika utövanden och trosföreställningar i en och samma religion framkommer i undervisningen. För att komma fram till ett svar har kvalitativa intervjuer gjorts med pedagoger. LÄS MER