Sökning: "Konfessionell skola"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Konfessionell skola.

 1. 1. Studiebesök i religionskunskapsundervisningen : Didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån den  icke-konfessionella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna-Catrin Larsson-Snygg; [2019]
  Nyckelord :Studiebesök; Religonskunskapsundervisning; Icke-konfessionell skola;

  Sammanfattning : Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars rätt att välja skola för sitt barn.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Lena Hedman; [2019]
  Nyckelord :Religiösa friskolor; föräldrars rätt; värde; nätverk; rekommendationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen har föräldrarna rätt att välja den grundskola som det vill att deras barn ska gå i. Det kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella friskolorna. LÄS MER

 3. 3. Religionsfrihet i det svenska skolväsendet : En undersökning av 1 kap. 6-7 §§ skollag (2010:800) och skolpersonals förhållande till kravet på ickekonfessionell utbildning och undervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :religionsfrihet; skola; skolväsende; svensk skola; skollagen; europakonventionen; konfessionellt innehåll; icke-konfessionell; utbildning; undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det blev viktigt att veta vad som var sann kristen tro" : En ideationell textanalys av ett läroboksavsnitt om kristendomen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Evelina Grenehed; [2017]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; ideationell analys; lärobokstext; religion; kristendomen;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kristendomen framställs i ett läroboksavsnitt i ämnet religion på högstadienivå. För detta har jag använt den systemisk-funktionella grammatikens ideationella analys och undersökt fördelningen av processtyper, textens förstadeltagare samt positionerna för karaktärer relaterade till kristendomen. LÄS MER

 5. 5. Icke-konfessionell men ändå kristen : En studie i gymnasieelevers erfarenheter av, upplevelser om och inställning till religion, religionsfrihet och erkännande i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Afra Hosseini Kaladjahi; [2016]
  Nyckelord :Skola; Religionsundervisning; Religion; Religionsfrihet; Erkännande;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska vara icke-konfessionell men ändå finns det ett starkt band mellan skolan och kristendomen, då kristendomen får störst utrymme på religionsundervisningen och då kristna traditioner firas i skolan. Syftet med denna uppsats var därför att utreda vad för erfarenheter, upplevelser och åsikter gymnasieelever hade kring religionsundervisningens tid- och innehållsuppdelning när det kom till olika religioner. LÄS MER