Sökning: "sociology of religion"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden sociology of religion.

 1. 1. Böneutrop- på vilkas villkor? : En moralfilosofisk studie om en etisk värdekonflikt kring individens religionspraktik i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Blom; [2022]
  Nyckelord :Call to prayer; Ethical conflict; Value conflict; Multiculturalism; Religious intolerance; Religious practice; Resistance; Moral philosophy; Rights- and freedom; Böneutrop; Etisk konflikt; Värdekonflikt; Multikulturalism; Religiös intolerans; Religiös praktik; Motstånd; Moralfilosofi; Fri- och rättigheter;

  Sammanfattning : This study examines a type of moral conflict, a conflict of values. This through the method qualitative text analysis. To gain an understanding of this problem, insight into previous research is required. LÄS MER

 2. 2. De skriver sekt - vad menar de egentligen? : en religionssociologisk studie av användningen av sektbegreppet i den efterföljande mediedebatten efter dokumentären ”De utvalda barnen”.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Helmersson; [2022]
  Nyckelord :Mediatization; Media logic; News value; Framing; Cult; New religious movements NRM ; Medialisering; Medielogik; Nyhetsvärde; Inramning; Sekt; Nya religiösa rörelser NRR ;

  Sammanfattning : In the beginning of 2021 the documentary “The selected children” was aired in one of the public Swedish television channels. In the film we follow the filmmaker as he returns to his elementary school that he left almost three decades ago. His memories where positive but the film depicts abuse with a focus on the leadership and a rope swing . LÄS MER

 3. 3. Möter vi gud på en sten, vid en sjö, i en skog? : En kvalitativ intervjustudie om svenskars relation till naturen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Tuwezén; [2021]
  Nyckelord :Nature; value; religion; affinity; identity; purpose; Natur; värde; religion; samhörighet; identitet; mening;

  Sammanfattning : Nature and religion. Two things practically any human have had to relate to at somepoint during life. For some religion is the foundation of which rest of life is builtupon. It affects where we live, what we eat and who we love. LÄS MER

 4. 4. Vad säger boken egentligen? : – en religionssociologisk studie om hur läromedel inom religion för årskurs 7–9framställer judendom, kristendom och islam.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Victoria Hellström; [2020]
  Nyckelord :religionsundervisning; religion; intersektionalitet; religionssociologi; läromedel;

  Sammanfattning : This study in the field of sociology of religion examine how Judaism, Christianity and Islam havebeen interpreted and represented over time in Swedish elementary school textbooks in the subjectof Religion. Three research questions were formulated to see how gender, sexuality and ethnicityare portrayed and how this portrayal has changed over time. LÄS MER

 5. 5. Den persiska vägen till kristendomen : En kvalitativ studie om individers rollbytesprocessen från islam till kristendom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Aida Sirmanshahi; [2020]
  Nyckelord :Roll-utträdande; roll-inträdande; religon; integration och konvertering;

  Sammanfattning : This study aims to understand and describe the role exit for Persian individuals that has left Islam for Christianity. The process of what individuals go through when leaving a religion for another inspired the approach of the study, leading to the subject of leaving Islam for Christi- anity. LÄS MER