Sökning: "sociology of religion"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden sociology of religion.

 1. 1. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 2. 2. Frimurarna och religionen : En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dina Bentelid; Olle Tellqvist; [2019]
  Nyckelord :Freemasonry; Christianity; religion; definition of religion; sociology of religion; western esotericism; Svenska Frimurare Orden; frimureri; kristendom; religion; religionsdefinition; religionssociologi; västerländsk esoterism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described as a religion or a religious movement. LÄS MER

 3. 3. Ett ohederligt äktenskap? : En kvalitativ studie om hur troende muslimska män i Sverige upplever muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Ana Maria Valovirta; Mostafa Geha; [2018]
  Nyckelord :Mixed marriage; Islam; culture; masculinities; Muslim women; Blandäktenskap; islam; kultur; maskuliniteter; muslimska kvinnor; kollektivet;

  Sammanfattning : Blandäktenskap inom islam definieras som att gifta sig utanför tron och skiljer mellan män samt kvinnor. Män är tillåtna att gifta sig med en kvinna från de Abrahamitiska religionerna (Judisk/Kristen). Kvinnor däremot får enbart ingå äktenskap med en muslimsk man. LÄS MER

 4. 4. Icke-religiositetens (o)lika uttryck : En komparativ sekundäranalys mellan icke-religiösa etniskt svenska och icke-religiösa andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Tania Mukhtar; [2018]
  Nyckelord :non-religious; religious affiliation; religious tradition; second-generation immigrants; socialisation; icke-religiös; religiös tillhörighet; religiös tradition; andra generationens invandrare; socialisation;

  Sammanfattning : The group known as “non-religious” have in recent time received attention in sociology of religion due to the need of presenting a more accurate and nuanced image of these individuals.  In the following study, young adults who ascribe themselves as religious to a low degree are investigated through quantitative analysis on previously collected survey material from the project Religion som resurs? (2008). LÄS MER

 5. 5. "Komma ej arken, bränna vi biblarna" : En studie av två tornedalska väckelserörelser över två sekel.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Julia Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Millenary movement; sect; Toivo Korpela; Lars Levi Laestadius; Laestadianism; Tornedalen; alcohol; arc; liikutuksia; Sigurd Siikavaara; sin; rite.; Millenary movement; sect; Toivo Korpela; Lars Levi Laestadius; Laestadianism; Tornedalen; alcohol; arc; liikutuksia; Sigurd Siikavaara; sin; rite;

  Sammanfattning : This essay aims to study and compare two religious movements in Tornedalen, Sweden, during two centuries. The Laestadian movement was founded by Lars Levi Laestadius during the 1840's in a, according to him, sinful society. Laestadius contributed to end a lot of the alcoholic abuse and also made the population a God-fearing people. LÄS MER