Sökning: "Hinduism"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Hinduism.

 1. 1. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Morgonpujan i hemmet : En jämförelse av kvinnor i brahmin och harijan kasten i Varanasi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Vestman; [2019]
  Nyckelord :Morgonpuja; Harijan; Bramin; Puja; Hinduism; KASAM; Hinduiska altare; Varanasi; Kvinnor;

  Sammanfattning : Kastsystemet är en del av det indiska samhället samt religionen hinduismen. Numera är rollerna i kastsystemet inte lika tydliga samtidigt som att religionen fortfarande praktiseras. Därför är det intressant att studera hur den religiösa praxisen kan skilja sig, eller inte, mellan brahmin och harijan kasten. LÄS MER

 3. 3. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 4. 4. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 5. 5. En bild säger mer än tusen ord : Analys av gudabilder i religionsläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Malin Rönnfjord Vedin; [2019]
  Nyckelord :Hinduism; Orientalism; Religion studies; Semiotic; Iconography; Schoolbooks; Gods; Policy documents; Secondary School; Hinduism; Orientalism; Religionskunskap; Semiotik; Ikonografi; Läroböcker; Gudar; Styrdokument; Grundskola; Bildanalys;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras bilder i svenska religionsläroböcker för högstadiet. Syftet med denna studie är att granska och analysera hur ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen lyfts fram genom bilder i olika läroböcker sedan läroplanen (Lgr11) infördes. LÄS MER