Sökning: "Hinduism"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Hinduism.

 1. 1. En hinduisk död i Sverige : En enkätstudie om hur begravningsbyråer och krematorier i Sverige anpassar dödsceremonin kremering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Hinduism; Diaspora; Death; Adaptation; Cremation; Sweden; Hinduism; Diaspora; Död; Anpassning; Kremation; Sverige;

  Sammanfattning : We are all going to die. Despite how the human lives, the path to death has different patterns. For hinduism a vital ritual for a good death is to be cremated, especially in the holy city Varanasi. Therefore this essay has studied how Hindus in diaspora, Sweden, want to be cremated and what their wishes from funeral homes and crematoriums are. LÄS MER

 2. 2. Flickan, gudinnan och kvinnan : En analys av kumaritraditionen i Katmandudalen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellinor Stridh; [2021]
  Nyckelord :Kumari; ritualer; genusvetenskap; sociologi; Emile Durkheim; Simone de Beauvoir; Mary Douglas; religion; hinduism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the research about the role of rituals in the construction of social identity of women in Newar society. By studying the Kumari tradition, I explore how religious traditions play a role in maintaining social values and gender roles. LÄS MER

 3. 3. Kristendomen och hinduismen: "vi" och "dem"? : En kvalitativ läromedelsstudie av hur kristendomen och hinduismen framställs i läroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Brimberg; Mikaela Eriksson; [2021]
  Nyckelord :didaktik; religionskunskap; kristendom; hinduism; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskap om hur hinduismen och kristendomen framställs i läroböcker i religionskunskap för årskurs 4–6 utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv. För att konkretisera syftet har forskningsfrågorna ”Hur framställs hinduismen i läroböcker för årskurs 4–6 utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv?”, ”Hur framställs kristendomen i läroböcker för årskurs 4–6 utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv?” samt ”Vilka likheter och skillnader finns i framställningen av religionerna?” legat till grund för studien. LÄS MER

 4. 4. Genusperspektiv på religionsundervisningen : En kvalitativ text- och bildanalys av läroböcker för åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Önnefors; [2020]
  Nyckelord :genus; genustrappan; jämställdhet; läromedelsanalys; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syfte Denna studie undersöker aktuella religionsläroböcker för årskurs 4-6 utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet med studien är att bidra med kunskap till forskningen om hur genus och jämställdhet framställs i olika religionsläroböcker samt i de olika bokavsnitten inom varje bok som handlar om kristendom, islam, hinduism samt etik/moral och hur man lever tillsammans. LÄS MER

 5. 5. Kristendomens roll i läroböcker : En jämförande läroboksanalys i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Louise Hugosson; [2020]
  Nyckelord :hinduism; kristendom; läroböcker; religionsdidaktik; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER