Sökning: "Tilde Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Tilde Nilsson.

 1. 1. PSYKOSOCIALT ARBETSMILJÖARBETE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur arbetsgivares villkor och arbetssätt förändrats av ökat distansarbete Tilde Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilde Nilsson; Tilda Thomsen; [2023-09-07]
  Nyckelord :Employer liability; psychosocial work environment; telework;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how employers' conditions and working methods regarding the psychosocial work environment have changed due to the increased telework. The study's main theoretical approach is Karasek and Theorell's (1990) demand- control- support model, which highlights how these three components need to be taken into account in order to understand how certain reactions can arise as a result of the workload. LÄS MER

 2. 2. From Protest to Progress: A study on the association between the Arab Spring and women's empowerment in Jordan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Nilsson Norén; Tilde Persson; [2023-07-06]
  Nyckelord :Arab Spring; women’s empowerment; agency; instrumental; intrinsic; index; attitudes; decision-making; institutions;

  Sammanfattning : The Arab Spring was a set of political uprisings, taking place in the MENA (Middle East and North Africa) region starting in 2011. The motive of the initial protests stemmed from people’s desire for democratic rights, however, some of the protests that followed were driven more by aspirations of economic stability. LÄS MER

 3. 3. Bemötande i mellanmänskliga möten i socialt arbete : En fallstudie om bemötandet hos Familjerätten i Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Bergh; Tilde Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Social work; value-based work; family law; clients; professional ethics; Socialt arbete; värdegrundsarbete; familjerätt; klienter; professionsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka bemötande på Familjerätten i Borlänge, utifrån klienters uppfattningar, handläggares upplevelser och hur begreppet bemötande synliggörs i Borlänge Kommuns värdegrund. Empirin samlades in genom en enkätstudie, dokumentstudie och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska interventioner mot ångest hos palliativa patienter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Nilsson; Tilde Rolandsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Guidance towards the Goals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Tilde Ragnarsson; Isabelle Nilsson; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability assessment; sustainable development goals; start-ups; assessment tools; Business and Economics;

  Sammanfattning : The private sector is expected to take ownership and contribute towards achieving the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs), and considering the innovative nature of start-up companies, they can be seen as key players. Though, they lack the guidance needed to assess the performance within the SDGs. LÄS MER