Sökning: "klienter"

Visar resultat 1 - 5 av 891 uppsatser innehållade ordet klienter.

 1. 1. "Vad skulle Janne Josefsson säga om detta?" En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever allmänhetens bild av socialtjänsten och dess påverkan på yrkesprofessionen och det sociala arbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ekström; Katarina Fränkel; [2020-06-02]
  Nyckelord :media; socialtjänsten; socialt arbete; yrkesprofession; legitimitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar och föreställningar kring socialtjänsten som socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg möter från allmänheten samt hur detta hanteras. Vidare undersöks hur yrkesprofessionen påverkas av det här och vilka konsekvenser det kan ge för det sociala arbetet. LÄS MER

 2. 2. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Lundström; Ann Ljunggren; [2020-01-15]
  Nyckelord :våld i nära relationer; dubbel utsatthet; intellektuell funktionsnedsättning; tillgänglighet; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. LÄS MER

 3. 3. “Systemet är riggat för att misslyckas” : - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av samverkan kring klienter med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Johansson; Linnea Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intelligent chatbot assistant: A study of integration with VOIP and Artificial Intelligence

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Wärmegård; [2020]
  Nyckelord :ai; nlp; voip; database; pstn; chatbot; react; web; Artificial Intelligence; Natural Language Processing; Speech Recognition; Dialogflow; Chatbot; Public switched telephone network;

  Sammanfattning : Development and research on Artificial Intelligence have increased during recent years, and the field of medicine is not excluded as a target audience for this top modern technology. Despite new research and tools in favor of medical care, the staff is still under heavy workloads. LÄS MER

 5. 5. STÖD ANPASSAT EFTER BEHOV : En kvalitativ studie om stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pia Steij; Reva Yousif; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; social worker; support; violence; municipalities; different working methods; våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stöd; våld; kommuner; olika arbetssätt;

  Sammanfattning : Women who are subjected to violence in close relationships are a vulnerable group that are becoming increasingly prioritized within the social services in Sweden. However, the support offered to this group varies between different municipalities. LÄS MER