Sökning: "Tommy Olofsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tommy Olofsson.

 1. 1. Bridging ROS for Heterogeneous Integration in Mobile Robot Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Jansson; Tommy Olofsson; [2014]
  Nyckelord :ROS; LabComm; System Integration; Heterogeneous Systems; ExtCtrl; VxWorks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We investigate the difficulty of integrating disparate, heterogeneous systems which have not been designed to work together. Such difficulties may arise from differences in communication protocols or data formats, making an in- tegration effort largely manual and labor intensive. LÄS MER

 2. 2. Projekthantering : En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Brunnström; Tommy Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Grounded Theory; innovationshöjd; beslutsprocessen; beslutsfattande; gates; trial and error;

  Sammanfattning : Vi har alltsedan våra praktikperioder haft en grundläggande förståelse för hur mankan arbeta inom organisationer där innovation är ett centralt begrepp. Vi har dockaldrig kommit i kontakt med beslutsprocesserna runt dessa projekt. Efter praktikenhar vi ifrågasatt de värderingsmetoder som vi tidigare sett som relativt heltäckande. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av Marsiks adaptiva regulator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Per-Olof Andersson; Tommy Olofsson; [1971]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER