Sökning: "Tora Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tora Olsson.

 1. 1. How about a vegan dessert? : men and women's attitudes towards vegan desserts, and how the appearance of vegan desserts affects the experience

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap

  Författare :Tora Olsson; [2018]
  Nyckelord :Vegan; dessert; attitudes; food experience; mixed method; creative design; molecular gastronomy;

  Sammanfattning : Background: Women prefer to eat plant-based food more frequently than men. Previous studies show that there is a difference in what we eat depending on which gender we belong to. The experience of food can be influenced by various aspects such as colour, shape, serving, and food information. LÄS MER

 2. 2. Vegetariska skolluncher : En undersökning av energi- och näringsinnehåll samt attityder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Julia Jonsson; Tora Olsson; [2015]
  Nyckelord :Vegetarian; school lunches; attitudes; nutritional distinction; energy; nutritional calculation; Vegetariskt; skollunch; attityder; näringsvärde; energi; näringsvärdesberäkning.;

  Sammanfattning : Inledning – Enligt skollagen ska skollunch som serveras vara näringsriktig. En undersökning som gjorts visade att 60 % av skolluncherna inte lever upp till denna lag. LÄS MER