Sökning: "Viktoria Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktoria Forsberg.

 1. 1. Losing the silver lining - Swedish social workers’ experiences of the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktoria Forsberg; [2021-06-29]
  Nyckelord :Social work; COVID-19; Feelings; Challenges; Opportunities;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic social services were seen as vital for society but in Sweden, the Public Health Authority advised all citizens to limit meetings with others outside of their own household which complicated needs assessment in social work. Additionally, a vulnerable group for getting severely ill of COVID-19 was older people. LÄS MER

 2. 2. Den sociala föreningen : En grundad teori om svenskt föreningsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktoria Forsberg Oveby; Jessica Pedro; [2021]
  Nyckelord :förening; föreningsliv; medlemskap; aktiv medlem; engagerade medlemmar; socialt sammanhang; Grundad teori; grupp och idiokultur; KASAM; socialt kapital;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att med hjälp av Grundad teori undersöka intresseområdet föreningsliv och aktiva medlemmar. Av Sveriges befolkning över 16 år är det 75 % som är medlemmar i en eller flera föreningar vilket gör att studien har samhällsrelevans. LÄS MER

 3. 3. The livelihoods of female seaweed farmers : A study about women's experiences of old and new techniques of seaweed farming on Zanzibar, Tanzania.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Veronika Vestling; Viktoria Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Seaweed farming; SEA PoWer; women; gender; livelihoods; feminist political ecology; Zan-zibar; Tanzania; Africa;

  Sammanfattning : Seaweed has been hit hard by climate change around the world. The island of Zanzibar, which is the world’s third biggest exporter of seaweed, is one of the places where seaweed is affected. 80 percent of the seaweed farmers on Zanzibar are women who are directly affected by climate change since they are making a living from seaweed farming. LÄS MER