Sökning: "Vjollca Kelmendi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vjollca Kelmendi.

 1. 1. Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk? : En studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Vjollca Kelmendi; Klara Hällström; [2019]
  Nyckelord :Placement within network care; social worker; factors; kinship care.; Nätverksplacering; socialsekreterare; faktorer; familjehem;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Tonåringars upplevelser av diabetes typ 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Vjollca Kelmendi; Hawa Kellah; [2009]
  Nyckelord :diabetes; litteraturstudier; närstående; tonåringar; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER