Sökning: "WORRY"

Visar resultat 1 - 5 av 560 uppsatser innehållade ordet WORRY.

 1. 1. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 3. 3. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 4. 4. "Inte blunda, men avvakta"- En kvalitativ studie om pedagogers syn på samverkan med socialtjänsten vid en orosanmälan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nilsson; Meriton Mehmetaj; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; school; social services; teachers; mandatory reporting system.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Teachers are an essential part of the mandatory reporting system in Sweden. Schools and social services have a collective responsibility to take measures to protect children from abuse and neglect. Thus, teachers are obliged to observe and share information with the social services if they become aware or suspect child maltreatment. LÄS MER

 5. 5. Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Mehrzad Ghassemi; [2022]
  Nyckelord :Greywater; EBPR; Phosphorus; Biological treatment; Water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world's population grows, concerns about water scarcity and rising pollution such as phosphorus and nitrogen have increased significantly. Greywater has been considered by researchers as an ideal alternative to fresh water for decades, and several projects have been implemented to treat and recycle it for various reuse purposes. LÄS MER