Sökning: "abdominellt aortaaneurysm"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden abdominellt aortaaneurysm.

 1. 1. Att leva sin vardag medveten om en livshotande risk : En litteraturstudie om upplevelser hos patienter som lever med abdominellt aortaaneurysm.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melody Markus; [2021]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; conservative treatment; patient experiences; qualitative method; surgical treatments; abdominellt aortaaneurysm; kirurgiska behandlingar; konservativ behandling; kvalitativ metod; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig upptäckt av Abdominellt aortaaneurysm (AAA) minskar dödlighet bland äldre män och kvinnor. AAA är till stor del asymtomatisk så många blir överraskade när de får en diagnos. Diagnosen medför vetskap att något inom dem växer, något som kan brista med risk för dödlig utgång. LÄS MER

 2. 2. Det viktiga samtalet – sexuell funktion inför behandling av abdominellt aortaaneurysm med endovaskulär teknik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Stavgren; Clara Törnqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :Sexuell funktion; Abdominellt aortaaneurysm; Endovaskulär teknik; Information; Sexuell hälsa; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna delstudie var att beskriva den sexuella funktionen hos män som skall genomgå behandling av abdominellt aortaaneurysm, AAA, med endovaskulär teknik, EVAR, samt den information de fått i samband med detta.Bakgrund Äldre män med hjärt- och kärlsjukdom, såsom AAA, drabbas ofta av sexuell dysfunktion. LÄS MER

 3. 3. POSTOPERATIV LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN OPERATION AV ABDOMINELLT AORTAANEURYSM : - En integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Tobias Antonsson; Patrik Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Abdominellt aortaaneurysm AAA ; Endovaskulär aneurysmbehandling EVAR ; Livskvalitet; Postoperativt; Sjuksköterska; Öppen operation OR ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abdominellt aortaaneurysm (AAA) är en sjukdom där aortan blir utvidgad och riskerar att rupturera. Två operationsmetoder finns mot AAA, dessa är endovaskulär aneurysmbehandling (EVAR) och öppen operation OR. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ livskvalitet hos patienter med abdominellt aortaaneurysm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Haglund; Jenny Bernhardsson; [2016]
  Nyckelord :Abdominell; aorta; aneurysm; livskvalitet; hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns det begränsad kunskap och forskning kring hur patienter som genomgått behandling för abdominellt aortaaneurysm (AAA) upplever sin postoperativa livskvalitet och hälsa. Detta kan medföra svårigheter att tillmötesgå patienternas postoperativa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Analys av aortans anatomi hos patienter med abdominellt aortaaneurysm behandlademed endovaskulär teknik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Joakim Hellsten; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER