Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Vägen till en digital ledarskapsförmåga : Befintliga framgångsfaktorer och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :Informationslogistik; kontext; förändring; motivation; styrning; ledarskap; system;

  Sammanfattning : Uppsatsen knyter an till Westerman, Bonnet och McAfee och deras vägvisning kring hur ett företag kan använda teknologi för att transformera verksamheten (Westerman et al, 2014). Uppsatsen syftar till att studera förändringsförutsättningarna i en organisations befintliga ledarskapsförmåga, genom att använda befintlig data från genomförda medarbetarundersökningar, vilka är kvantitativt utförda med frågeställningar utifrån motivation, ledarskap och styrning. LÄS MER

 2. 2. Vilka arbetssätt gynnar kunskapsöverföring i projektbaserade företag? : En studie om kunskapsöverföring utifrån tjänstemännens perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Molly Gustafsson; Christoffer Norrman; [2020]
  Nyckelord :Knowledge reversal; Knowledge management; Project based organizations; Kunskapsöverföring; Projektbaserade organisationer;

  Sammanfattning : Knowledge transfer is a well-researched area within the construction industry, and it´s known thatknowledge transfer is difficult as the construction industry is a project-based industry and projectsrarely look the same. Research has been done on the importance of working with knowledgetransfer in order to keep companies competitive. LÄS MER

 3. 3. Capturing customer value with product service systems. : A case study at Xylem Inc.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HILDA HULTENBERGER; [2019]
  Nyckelord :Product service systems PSS ; Servitization; Customer value.; Produkt- och tjänstesystem; Tjänstefiering; Kundvärde.;

  Sammanfattning : Competition among original equipment manufacturers are increasing and firms are looking for new ways to compete without dumping the prices. A growing approach is to move from selling traditional products into solutions with a combination of product and services by offering product service systems (PSS). LÄS MER

 4. 4. Assessing environmental impacts of a packaging product when transitioning towards Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ted Forslund; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Life Cycle Assessment; Eco-Design; Pallet; Packaging; Cirkulär Ekonomi; Livscykelanalys; ekodesign; förpackning; pall;

  Sammanfattning : Packaging is a fundamental part of the life cycle of products and today´s life. Its purpose is to protect and maintain the function of the goods during different stages of the life cycle. Hence, the packaging needs to fulfil the functional demands to contribute to a sustainable life cycle of the specific product (Muthu, 2016). LÄS MER

 5. 5. Simplifying smart manufacturing concepts : Commercialization of smart manufacturing concepts to help small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :BHARAT SHARMA; PRAVEEN NATARAJAN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart manufacturing is a concept that has taken over the manufacturing sector. The definition of smart manufacturing or the German concept Industry 4.0 has not been clearly stated and the transition from Industry 3.0 to 4. LÄS MER