Sökning: "air source heat pump"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden air source heat pump.

 1. 1. Energirenovering i flerbostadshus : En jämförelse av; frånluftsvärmeåtervinning, spillvattenvärmeåtervinning och solhybrider med borrhål

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Zackarias Bolling; Mohammed Hadrous; [2022]
  Nyckelord :Energirenovering av flerbostadshus; energideklaration; primärenergital; spillvattenvärmeåtervinning; frånluftsvärmeåtervinning; solhybrider med borrhål.;

  Sammanfattning : Globalt utgör byggnader för mer än 40% av världens energianvändning. I EU är 35% av byggnaderna mer än 50 år gamla samtidigt som 75% av dem är energiineffektiva. LÄS MER

 2. 2. Analys av kombinationen frånluftsvärmepump och fjärrvärme : En fallstudie i två flerbostadshus med olika tekniklösningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Shahzman Husso; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden, district heating is the most common way to heat apartment buildings and premises. It is most common for properties to use district heating as the only heating source, but there are now trends in which more and more properties combine district heating with another energy source such as an exhaust air heat pump or geothermal heating. LÄS MER

 3. 3. Performance Analysis of CO2 Heat Pumps in Different Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jaykumar Thanggavelu; [2022]
  Nyckelord :CO2 Heat pump; COP; District heating; commercial buildings; residential buildings; field measurement data; Propane; Ammonia; R-134a; CO2 Värmepump; COP; Fjärrvärme; kommersiella byggnader; bostadshus; fältmätningsdata; Propan; Ammoniak; R-134a;

  Sammanfattning : This study focuses on researching the performance of CO2 heat pumps in different real-time applications and in some studies, it compares the performance to synthetic and other natural refrigerants based on heat pump data provided from buildings. The research on the performance of the CO2 heat pump is performed based on Sweden's climatic conditions. LÄS MER

 4. 4. ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR ÄLDRE SMÅHUS : Energibesparing och lönsamhet för olika åtgärder i ett äldre småhus från 1976 i Avesta kommun

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mouaid Alshamali; Mohammed Hassan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to investigate the profitability of various energy efficient measures and at the same time examine the energy savings for an old house from the 1970s.  Method: The methodology of this work is based on field measurements, observations, and document analysis. LÄS MER

 5. 5. Climate-neutral buildings – Impact of existing definitions on building design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nishat Tasnia Aive; Roberts Razna; [2022]
  Nyckelord :Climate neutrality; Climate-neutral buildings; Climate impact; Climate compensation measures; Climate-neutral certifications; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Climate change poses one of the most substantial threats to humanity today global greenhouse gas emissions are not reduced drastically in the near future, it can lead to severe consequences worldwide. To address this issue, global and national goals have been developed which aim to foster climate-neutral societies and industries. LÄS MER