Sökning: "analys avslutande diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden analys avslutande diskussion.

 1. 1. "Helst ska kvinnan vara halvt ihjälslagen" : en kvalitativ studie om hur personal på skyddat boende upplever kortsiktiga skyddsplaceringar av kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristin Ardenstedt; [2021]
  Nyckelord :Skyddsplacering; Våld i nära relationer; Skyddat boende; Våldsutsatta kvinnor; Säkerhetsbedömning; Socialtjänsten; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personal på skyddat boende beskriver effekter som blir av att kortsiktigt skyddsplacera kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Studien baseras på personalens perspektiv på skyddsplaceringar genom semistrukturerade intervjuer som genomförts med anställda i verksamheter som bedriver skyddat boende för kvinnor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hedberg; Johanna Norberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Framtidens ledarskap; Grupptillhörighet; Pandemins påverkan; Pedagogiskt ledarskap; Värdegrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. LÄS MER

 3. 3. In i musiken : Instuderingsprocessen för en dirigerande musiker

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Wahlén; [2021]
  Nyckelord :dirigering; ackordeon; instuderingsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka min instuderingsprocess i rollen som dirigent respektive ackordeonist och att därefter jämföra skillnader och likheter mellan dessa processer, för att slutligen dra lärdomar av de olika rollernas möjligheter och svårigheter och att förbättra mina metoder för instudering och utveckla mitt konstnärskap. För att undersöka processerna genomfördes tre konstnärliga projekt, ett orkesterverk i rollen som dirigent, ett solostycke i rollen som ackordeonist och en kammaropera där de båda rollerna kombinerades. LÄS MER

 4. 4. Intern employer branding - Inser organisationer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jessica Hägglöf; Johanna Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; intern employer branding; medarbetarerbjudande; motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. LÄS MER

 5. 5. Musikfans varumärkeslojalitet ur ett konsumentperspektiv : En kvalitativ studie om hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet till artister.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Adam Backman; Sebastian Müller; [2021]
  Nyckelord :Brand loyalty; music fans; engagement; loyalty; fandom; Instagram.; Varumärkeslojalitet; musikfans; engagemang; lojalitet; fandom; Instagram.;

  Sammanfattning : I takt med den digitala revolutionen som musikindustrin genomgått, har frågor angående hur musikfans online blir lojala mot artister framgått och skapat ämne för diskussion. Syftet med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse för hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet genom gemensamt engagemang. LÄS MER