Sökning: "transnationell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden transnationell identitet.

 1. 1. EU-medborgares nationella och transnationella identiteter och dess påverkan på europeisk integration : Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på europeiskt integration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Kim Pischner; [2019]
  Nyckelord :identity; national identity; transnational identity; euroscepticism; social constructivism; the European Union; The EU; EU; political mobilization; European integration; identitet; nationell identitet; transnationell identitet; euroskeptisim; socialkonstruktivism; den Europeiska Unionen; EU; politisk mobilisering; europeisk integration;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the role of identity when it comes to European integration. Specifically, the citizen of the European Union’s identity as exclusive national or as transnational. LÄS MER

 2. 2. Dalkurd : Ett fotbollslag mellan det lokala och transnationella

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Zekeriya Celik; [2019]
  Nyckelord :Dalkurd; transnational; local identity; diasporic football team; Kurdish identity; Dalkurd; transnationell; lokal identitet; diasporisk fotbollslag; kurdisk identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the football team Dalkurd act locally and transnationally through their identifications, relationships and activities with other actors with whom the footballsteam interacts. The study has also focused on the tensions that arise between the local Dalkurd and transnational Dalkurd. LÄS MER

 3. 3. Öresundsidentitet - En studie om regional identitet och identitetsskapande i en transnationell kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Karolina Hellqvist; [2017]
  Nyckelord :Öresund residents; regional identity; social anthropology; boundary; transnationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Öresund region, or Greater Copenhagen as it also is represented as, is a cross-border region connecting Skåne with Copenhagen. Political initiatives have forced development towards a more integrated region with one regional identity. LÄS MER

 4. 4. Sverigefinska millenials : en autoetnografisk studie om etnisk identitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Timo Palokangas; [2017]
  Nyckelord :Etnisk identitet; Transnationell identitet; Symbolisk etnicitet; Sverigefinnar; Autoetnografi;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt etnisk identitet hos unga sverigefinnar. Syftet var att undersöka hur identiteter utformas hos individer bosatta i Sverige med finsk bakgrund. Detta gjordes genom en fallstudie med fyra sverigefinnar, där jag utförde tre intervjuer och skrev en autobiografisk del om mig själv. LÄS MER

 5. 5. Frivilliga i det Spanska inbördeskriget : Transnationell identitet och rollskapande praktiker i den svenska spanienrörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Zeth Isaksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har hundratals frivilliga från Sverige lämnat sina tillsynes trygga miljöer för ett krig som skördat hundratusentals liv och fördrivit miljoner människor på flykt.1 Det har skapat en debatt om hur, varför och vilka. LÄS MER