Sökning: "and disability"

Visar resultat 1 - 5 av 1427 uppsatser innehållade orden and disability.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. "Om inte vi ser dem, vem gör det?" : En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare möter våldsutsatta kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Lindquist; Majmona Susoho; [2023]
  Nyckelord :Social worker; intimate partner violence; intellectual disability; needs; discretion; Socialarbetare; våld i nära relation; intellektuell funktionsnedsättning; behov; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Intimate partner violence (IPV) is a social problem that affects both the person living with IPV, but also has its consequences in society. One group that has an additional vulnerability to being exposed to IPV is women with an intellectual disability. LÄS MER

 3. 3. Att riva och resa barriärer: En analys av tillgänglighetsanpassningar i spel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Ronja Lejonqvist; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; disability; impairment; accessibility features; video games; Tillgänglighet; funktionsnedsättning; funktionshinder; tillgänglighetsanpassningar; digitala spel; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : To tear barriers down, and erect new - an analysis of accessibility features in games. The purpose of this study is to gain understanding of the informants experiences of working with, and playing, accessible games. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till patienter med intellektuella funktionsnedsättningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Aspsjö; Felicia Beckius; [2023]
  Nyckelord :Death; experiences; intellectual disability; nurses; palliative care; Död; erfarenheter; intellektuell funktionsnedsättning; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riktlinjer, rättigheter och lagar följs inte om den palliativa vården av patienter med intellektuella funktionsnedsättningar inte anpassas efter individen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till patienter med intellektuella funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Förbudet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet - Vilket ansvar har arbetsgivaren att motverka diskriminering och hur långt sträcker sig skyldigheten att vidta stöd- och anpassningsåtgärder?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Persson; Linnea Grosen; [2023]
  Nyckelord :Diskriminering; funktionsnedsättning; arbetsmiljö; bristande tillgänglighet; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En person med funktionsnedsättning kan stöta på olika hinder i arbetslivet, exempelvis i form av begränsningar på grund av nedsatt arbetsförmåga. I viss mån har arbetsgivaren en skyldighet att undanröja sådana hinder för att förhindra förekomsten av diskriminering på arbetsplatsen. LÄS MER