Sökning: "anpassningsproblem"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet anpassningsproblem.

 1. 1. Anpassning av existerande informationsinfrastruktur med Novacura Flow : Design och integration av en kartkomponent

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonas Gabrielson; Lundberg Albin; [2017]
  Nyckelord :information infrastructure; design science; GIS; business-management software; ERP; BPRS; informationsinfrastruktur; design-baserad forskning; GIS; affärssystem; ERP; BPRS;

  Sammanfattning : I denna designbaserade forskningsstudie utvecklas en kartkomponent till processhanterings- plattformen Novacura Flow. Flow erbjuder ett applikationslager som läggs ovanpå befintliga affärssystem och förmedlar ett skräddarsytt gränssnitt till slutanvändaren. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars kombination av personlighetsegenskaper och kognitioner: när förekommer risk för sociala anpassningsproblem?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Pettersson-Thomén; Matilda Björklund; [2013]
  Nyckelord :ungdomar; manipulation; förväntan att misslyckas; sociala anpassningsproblem;

  Sammanfattning : Ungdomar med sociala anpassningsproblem kan identifieras på olika sätt, exempelvis genom deras personlighetsegenskaper eller kognitioner. Studiens syfte är att integrera dessa aspekter och undersöka om det finns ungdomar som både är manipulativa och förväntar sig att misslyckas samt studera om deras sociala anpassningsproblem och familjeproblematik skiljer sig från andra ungdomars. LÄS MER

 3. 3. Självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Anna Emmerfors; Elin Lindquist; [2007]
  Nyckelord :stomi; självbild; kroppsuppfattning; sexualitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi. Metoden var en litteraturstudie, och litteratursökningarna gjordes i CINAHL och Medline. Elva artiklar utgör studiens resultat. En stomioperation påverkar individers självbild, kroppsuppfattning och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Fördjupningsarbete i ekonomisk brottslighet samt offshore-marknader.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johan Islo; [2004]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet (ekobrott) leder till stora skador, dels kapitalmässigt men även för förtroendet av det ekonomiska systemet. Ekobrotten innefattar en mängd brott. Gemensamt för dessa är att de är vinningsbrott i näringsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Tonårsmammors påverkan på sina barn : En undersökning om riskfaktorer och deras påverkan på att barn begår kriminella handlingar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Göransson; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En undersökning om svenska mammor som får barn i tonåren, upp till och med nitton år, och deras barn. Forskning om unga mammor visar samband mellan mammans låga ålder, en lägre social status och sämre ekonomi som i sin tur ofta förs vidare till barnen. LÄS MER