Sökning: "architect"

Visar resultat 11 - 15 av 573 uppsatser innehållade ordet architect.

 1. 11. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Noa Stryjan; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. LÄS MER

 2. 12. Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality : Mapping of ergonomic aspects in early design phases, How would mordern technology like VR be used?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ponthus Niemand; Aya Saladdin; [2018]
  Nyckelord :Ergonomics; Virtual reality; Early design; Assembly; Virtual prototype; ESI-Group; IC.IDO; Ergonomi; Virtuell verklighet; Skenbar verklighet; Konstruktionsanalys; Montering; Virtuell prototyp; ESI-Group; IC.IDO;

  Sammanfattning : Volvo Group är ett av världens ledande tillverkare av bland annat lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer. Volvo Group äger totalt 10 olika märken, dessa är: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Group Trucks Asia & JVs, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, Volvo Financial Services och Governmental Sales. LÄS MER

 3. 13. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonna Göthlin; [2018]
  Nyckelord :naturlek; lekmiljö; naturlekplats; lekplats; barn;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan arbeta med lekmiljöer i natur för barn. Syftet var att gestalta ett utvecklingsförslag för en naturlekplats med hjälp av kunskap om vad som utgör en god lekmiljö. För att uppnå detta användes tre olika metoder. LÄS MER

 4. 14. ETT STEG MOT EN MER DIGITALISERAD BYGGPRODUKTION : En studie om arbetsberedning och digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Linus Sandström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsberedning; digitalisering; byggproduktion;

  Sammanfattning : Companies like NCC are continuously working to find new and smart digital tools to facilitate building production. The problem is which tools to use and in what way they best benefit the production. LÄS MER

 5. 15. Labyrintskola i Årsta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emmelina Gateman; [2018]
  Nyckelord :School; labyrinth; maze; Årsta; stimulation; curiousity; learning; cubes; game design; Herman Hertzberger; Skola; labyrint; Årsta; stimulans; nyfikenhet; lärande; kuber; speldesign; Herman Hertzberger;

  Sammanfattning : Projektet utgår ifrån en frågeställning om hur skolbyggnaden i sig kan stimulera till lärande och nyfikenhet. Det finns flera sätt som detta kan utföras på, men det här projektet fokuserar på hur detta kan utföras genom utformning av rumsligheter. LÄS MER