Sökning: "architect"

Visar resultat 21 - 25 av 607 uppsatser innehållade ordet architect.

 1. 21. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Hammarlund Lehto; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :Landskapsarktitektur; Regenerativ design; Ekosystemtjänster; Arboretum; Ulleråker; Campus Ultuna;

  Sammanfattning : Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. LÄS MER

 2. 22. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Nyckelord :representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. LÄS MER

 3. 23. ”Ett nationalromantikens ’wonderland’” : Användandet av autenticitetsbegreppet i samband med ombyggnationen av Nationalmuseum

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Holmbom; [2019]
  Nyckelord :Nationalmuseum; authenticity; reconstruction; restoration; renovation; National Property Board Sweden; Svenska Dagbladet; debate; museum; Nationalmuseum; autenticitet; ombyggnation; restaurering; renovering; Statens Fastighetsverk; Svenska Dagbladet; debatt; museum;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how the meaning of the concept of authenticity has been used in arguments about the reconstruction of Nationalmuseum in Stockholm, Sweden. The museum, which opened for the first time in 1866, was closed for restoration, renovation and other engagements during 2013-2018. LÄS MER

 4. 24. Landskapsarkitektoniska perspektiv på flyktingläger

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ella Rydmark; [2019]
  Nyckelord :flyktingläger; UNHCR; bostadsplats; psykisk ohälsa; offentliga rum; grönska; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar frågan om flyktinglägers gestaltning där det mänskliga välmåendet är centralt. Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela världen och människor som flyr sina hem bär ofta med sig trauman in till sina nya hem i flyktinglägren. LÄS MER

 5. 25. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER