Sökning: "arvskifte"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet arvskifte.

 1. 1. Dödsboets förvaltning, utredning och avveckling – En studie av instituten boutredningsmannen, testamentsexekutorn, bodelningsförrättaren och skiftesmannen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Thörn; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; dödsbo; boutredning; bodelning; arvskifte; boutredningsman; testamentsexekutor; bodelningsförättare; skiftesman; estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year about 90,000 people die in Sweden. These 90,000 people normally all have assets and liabilities that do not cease to exist by reason of demise. Debts must be paid, and assets distributed in accordance with legal succession or, when applicable, in accordance with a last will and testament. LÄS MER

 2. 2. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 3. 3. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Jakob Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Sammanfattning : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. LÄS MER

 4. 4. Kompensationsgåvor vid generationsskiften : En studie avseende behovet av att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor som ges i samband med generationsskiften

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Veronica Lagestig Rasmussen; [2017]
  Nyckelord :Generationsskifte; gåva; gåvor; kompensationsgåva; kompensationsgåvor;

  Sammanfattning : I Sverige finns det mer än en miljon registrerade företag och det är många familjeföretag som kan komma att ställas inför att genomföra ett generationsskifte; att den äldre generationen lämnar över sin verksamhet till den yngre generationen. Det kan även vara så att en förälder avlider och att företaget således kommer att ställas inför ett arvskifte istället för ett generationsskifte. LÄS MER

 5. 5. Värdering av skogsfastigheter - En statistisk analys av värdepåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Real estate valuation; forest properties; hedonic pricing model; regression analysis; market value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forest property prices depend on several factors such as rate, GDP and market demand. The prices are also affected by factors of individual properties. These are for instance size, timber volume and land consolidation. Yield valuation is the most common tool for valuation of forest properties. LÄS MER