Sökning: "autoimmuna sjukdomar"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden autoimmuna sjukdomar.

 1. 11. Immunmedierad reumatisk sjukdom och steroidresponsiv meningit-arterit – en identifiering och jämförelse av två autoimmuna sjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ananai Gac Monreal; [2014]
  Nyckelord :systemisk lupus erythematosus; SLE; immun medierad reumatisk sjukdom; IMRD; steroidresponsiv meningit-arterit; SRMA; autoimmun; sjukdom; MHC klass 2; hund;

  Sammanfattning : Utvecklingen av autoimmuna sjukdomar beror på både miljömässiga och genetiska riskfaktorer och dessa sjukdomar uppstår när ett adaptivt immunsvar bildas mot kroppsegna antigener. Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom, den är en komplex kronisk inflammatorisk sjukdom med spontan uppkomst hos människa. LÄS MER

 2. 12. Odlingsmedium : Att ersätta fetalt kalvserum med ett kemiskt definierat substitut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mikael Andersson Schönn; Malin Borg; Benja Bunpuckdee; Erik Gioeli; Karl Holdar; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningProjektgrupp 14-X5 avser med denna rapport att ge avdelningen Bioreagens på Thermo Fisher Scientific ett underlag för att på sikt kunna byta ut fetalt kalvserum (FCS) mot ett kemiskt definierat suplement vid odling av mushybridomceller för produktion av monoklonala antikroppar. Thermo Fisher Scientific är ett världsomspännande bioteknikföretag som utvecklar blodtestsystem som stöd för klinisk diagnos och uppföljning av allergier, astma och autoimmuna sjukdomar. LÄS MER

 3. 13. VERIFIERING AV ANALYS FÖR KONCENTRATIONSMÄTNING AV BIOLOGISKA LÄKEMEDEL

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohamad Daoud; [2014]
  Nyckelord :iLite celler; biologiska läkemedel; TNF; Infliximab; reporter gene assay; antidrugs antibodies;

  Sammanfattning : Biologiska läkemedel är stora molekyler som har renats eller producerats från ett biologiskt ursprung. De används idag i stor utsträckning runt om i världen på grund av deras effektivitet att minska symtomen som kan uppstå vid olika mycket svåra sjukdomar. LÄS MER

 4. 14. Optimering av realtids-PCR för identifiering och kvantifiering av Humant T-lymfotropt virus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Wahida Sarwari; [2013]
  Nyckelord :HTLV-1; HTLV-2; realtids-PCR; optimering; DNA-extraktionsmetoder.;

  Sammanfattning : Human T-lymfotropt virus (HTLV) är ett C-typ onkovirus som tillhör familjen Retroviridae som huvudsakligen angriper T-lymfocyter och orsakar leukemi och andra autoimmuna sjukdomar. I den nuvarande kliniska diagnostiken används Enzyme-linked immunosorbent assay och ibland vid screeningsmetoden uppträder ospecifika reaktioner. LÄS MER

 5. 15. Tollare med SLE-liknande sjukdom: ANA-mönster i relation till MHC klass II-uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Hedlund; [2013]
  Nyckelord :ANA-mönster; SLE-liknande sjukdom; IMRD; DLA; MCH klass II; ANA fluorescence pattern; SLE-related disease; MHC class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia duck tolling retriever (tollare) är överrepresenterad för autoimmun sjukdom med SLE-liknande inslag, immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). Hos såväl människa som hund har kopplingar påvisats mellan autoimmuna sjukdomar och olika gener som kodar för MHC klass II. LÄS MER