Sökning: "autoimmuna sjukdomar"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade orden autoimmuna sjukdomar.

 1. 11. Tollare med SLE-liknande sjukdom: ANA-mönster i relation till MHC klass II-uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Hedlund; [2013]
  Nyckelord :ANA-mönster; SLE-liknande sjukdom; IMRD; DLA; MCH klass II; ANA fluorescence pattern; SLE-related disease; MHC class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia duck tolling retriever (tollare) är överrepresenterad för autoimmun sjukdom med SLE-liknande inslag, immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). Hos såväl människa som hund har kopplingar påvisats mellan autoimmuna sjukdomar och olika gener som kodar för MHC klass II. LÄS MER

 2. 12. Likheter och skillnader mellan Pemphigus foliaceus och Pemphigus vulgaris vad gäller patogenes och prognos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Zandra Lundberg; [2011]
  Nyckelord :pemphigus; foliaceus; vulgaris; hund; dog; autoantikroppar;

  Sammanfattning : Pemphigus foliaceus och pemphigus vulgaris är två mycket allvarliga, autoimmuna blåsbildande sjukdomar som kan drabba bla. hund. Blåsorna övergår till erosioner, ulcerationer och krustor allt eftersom sjukdomen fortskrider. Sjukdomsförloppet skiljer sig något mellan de båda pemphigusvarianterna. LÄS MER

 3. 13. Hund som komparativ modell för autoimmuna sjukdomar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Cathrine Haaga; [2007]
  Nyckelord :The Major Histocompatibility Complex MHC Genes; hundar; människor; autoimmuna sjukdomar;

  Sammanfattning : In this essay dog as a compatible model were put against human. The major histocompatibility complex (MHC) genes were compared between dogs, human, cat and mouse. To evaluate dog as a model and study similarities and differences was the aim with this review. LÄS MER

 4. 14. Tollarsjuka hos hund : en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kristi Anne Veien; [2004]
  Nyckelord :Nova Scotia duck tolling retriever; tollarsjuka; tollare;

  Sammanfattning : "Tollarsjuka" is a disease with a suspected immunopathological background seen in Nova Scotia duck tolling retrievers. Pyrexia, lameness, stiffness and joint- or musclepain are typical clinical signs. The purpose of this study is to describe case histories from dogs with a possible evidence of "tollarsjuka". LÄS MER