Sökning: "autoimmuna sjukdomar"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden autoimmuna sjukdomar.

 1. 11. Odlingsmedium : Att ersätta fetalt kalvserum med ett kemiskt definierat substitut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mikael Andersson Schönn; Malin Borg; Benja Bunpuckdee; Erik Gioeli; Karl Holdar; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningProjektgrupp 14-X5 avser med denna rapport att ge avdelningen Bioreagens på Thermo Fisher Scientific ett underlag för att på sikt kunna byta ut fetalt kalvserum (FCS) mot ett kemiskt definierat suplement vid odling av mushybridomceller för produktion av monoklonala antikroppar. Thermo Fisher Scientific är ett världsomspännande bioteknikföretag som utvecklar blodtestsystem som stöd för klinisk diagnos och uppföljning av allergier, astma och autoimmuna sjukdomar. LÄS MER

 2. 12. VERIFIERING AV ANALYS FÖR KONCENTRATIONSMÄTNING AV BIOLOGISKA LÄKEMEDEL

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohamad Daoud; [2014]
  Nyckelord :iLite celler; biologiska läkemedel; TNF; Infliximab; reporter gene assay; antidrugs antibodies;

  Sammanfattning : Biologiska läkemedel är stora molekyler som har renats eller producerats från ett biologiskt ursprung. De används idag i stor utsträckning runt om i världen på grund av deras effektivitet att minska symtomen som kan uppstå vid olika mycket svåra sjukdomar. LÄS MER

 3. 13. Optimering av realtids-PCR för identifiering och kvantifiering av Humant T-lymfotropt virus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Wahida Sarwari; [2013]
  Nyckelord :HTLV-1; HTLV-2; realtids-PCR; optimering; DNA-extraktionsmetoder.;

  Sammanfattning : Human T-lymfotropt virus (HTLV) är ett C-typ onkovirus som tillhör familjen Retroviridae som huvudsakligen angriper T-lymfocyter och orsakar leukemi och andra autoimmuna sjukdomar. I den nuvarande kliniska diagnostiken används Enzyme-linked immunosorbent assay och ibland vid screeningsmetoden uppträder ospecifika reaktioner. LÄS MER

 4. 14. Tollare med SLE-liknande sjukdom: ANA-mönster i relation till MHC klass II-uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Hedlund; [2013]
  Nyckelord :ANA-mönster; SLE-liknande sjukdom; IMRD; DLA; MCH klass II; ANA fluorescence pattern; SLE-related disease; MHC class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia duck tolling retriever (tollare) är överrepresenterad för autoimmun sjukdom med SLE-liknande inslag, immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). Hos såväl människa som hund har kopplingar påvisats mellan autoimmuna sjukdomar och olika gener som kodar för MHC klass II. LÄS MER

 5. 15. Vaccination av katt : immunologiskt skydd och eventuella njurskador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ann-Catrin Hagblom; [2013]
  Nyckelord :vaccination; kattpest; njurskador; interstitiell nefrit; antikroppar;

  Sammanfattning : Under åren 2005-2010 utförde en forskargrupp från Colorado State University studier på vaccinerade katter och fann att katter utvecklade antikroppar mot sina egna njurar efter vaccination med vanligt förekommande basvaccin mot parvovirus, calicivirus och herpesvirus. Virus till vaccinen är odlade på en celllinje från kattnjurar och går under benämningen Crandell Rees Feline Kidney. LÄS MER