Sökning: "perifer neuropati"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden perifer neuropati.

 1. 1. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar en stel ankel och appliceringen av en flexibel ankel-fot-ortos ankeln under gång? : Dynamisk analys av ankelns kinematik och kinetik hos friska människor

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johanna Granat; Tanja Lermark Schøn; [2019]
  Nyckelord :Kinematik; Kinetik; Gånganalys; Dynamisk Analys; Biomekanik; Polyneuropati; Ankel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Perifer neuropati och polyneuropati är termer för att beskriva ett tillstånd hos individer där nerverna i det perifera nervsystemet är skadade och den motoriska samt somatosensoriska förmågan är förlorad. Ankelns motoriska kontroll är essentiell för förmågan till gång och för att bibehålla dynamisk stabilitet under gången. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av livskvalité vid diabetesrelaterade sår - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Katarzyna Bonetti; [2018]
  Nyckelord :diabetesrelaterade sår; livskvalité; typ 2 diabetes;

  Sammanfattning : Diabetesrelaterade sår är en senkomplikation av typ 2 diabetes som karaktäriseras av infektion, sårbildning och/eller förstörelse av djupare vävnader. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av sår är perifer neuropati, fotdeformitet och trauma med varierande grad av perifer kärlsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tatiana Aref; Elin Warberg; [2018]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Lidande; Livskvalitet; Personens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetiska fotsår är sår nedanför malleolen, som beror på störningar i den arteriella cirkulationen i benet eller perifer neuropati och/eller perifer cirkulationsstörning som komplikation vid diabetes mellitus. Mellan 12 och 25 procent av alla personer med diabetes får någon gång i livet diabetiska fotsår. LÄS MER

 5. 5. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Greta Eklund; [2017]
  Nyckelord :hypotyreos; myalgi; artralgi; myopati; neuropati; neuromyopati;

  Sammanfattning : De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få stora konsekvenser för många processer i kroppen. LÄS MER