Sökning: "perifer neuropati"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden perifer neuropati.

 1. 1. Upplevelsen av livskvalité vid diabetesrelaterade sår - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Katarzyna Bonetti; [2018]
  Nyckelord :diabetesrelaterade sår; livskvalité; typ 2 diabetes;

  Sammanfattning : Diabetesrelaterade sår är en senkomplikation av typ 2 diabetes som karaktäriseras av infektion, sårbildning och/eller förstörelse av djupare vävnader. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av sår är perifer neuropati, fotdeformitet och trauma med varierande grad av perifer kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tatiana Aref; Elin Warberg; [2018]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Lidande; Livskvalitet; Personens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetiska fotsår är sår nedanför malleolen, som beror på störningar i den arteriella cirkulationen i benet eller perifer neuropati och/eller perifer cirkulationsstörning som komplikation vid diabetes mellitus. Mellan 12 och 25 procent av alla personer med diabetes får någon gång i livet diabetiska fotsår. LÄS MER

 3. 3. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Greta Eklund; [2017]
  Nyckelord :hypotyreos; myalgi; artralgi; myopati; neuropati; neuromyopati;

  Sammanfattning : De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få stora konsekvenser för många processer i kroppen. LÄS MER

 4. 4. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 5. 5. CE-märkning av medicintekniska produkter ur ett nystartat företags perspektiv

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Casper Moberg; Niklas Kant; [2016]
  Nyckelord :Medical technology; CE-marking; MDD; Regulatory framework for medical technology; startup companies in the field of medical technology; Medicinsk teknik; CE-märkning; MDD; medicintekniska regelverk; nystartade företag inom medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Regelverket för medicintekniska produkter är omfattande och medicintekniska företag lägger idag stora resurser på att säkerställa att deras produkter uppfyller de lagar och krav som finns. Detta arbete beskriver författarnas bidrag till CE-märkningsprocessen på det nystartade företaget LARA Diagnostics första produkt, en handhållen enhet för utvärdering av perifer neuropati samt hur processen att CE-märka en medicinteknisk produkt generellt går till för ett mindre eller nystartat företag. LÄS MER