Sökning: "perifer neuropati"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden perifer neuropati.

 1. 1. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 2. 2. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Greta Eklund; [2017]
  Nyckelord :hypotyreos; myalgi; artralgi; myopati; neuropati; neuromyopati;

  Sammanfattning : De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få stora konsekvenser för många processer i kroppen. LÄS MER