Sökning: "autoimmuna sjukdomar"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade orden autoimmuna sjukdomar.

 1. 6. Ingefära, ettantiinflammatoriskt alternativ? : Vilka komponenter ansvarar för denantiinflammatoriska effekten och hur?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Elin Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Ingefära; antiinflammatorisk; gingeroler; shogaoler; hämmande;

  Sammanfattning : Introduktion Ingefäran är en växt som sägs ha många farmakologiska egenskaper såsomantioxidant, antiemetiskt och antiinflammatoriskt. Den har sedan länge användsinom matlagning och finns också inom flertalet olika växtbaserade läkemedel och detär dess rhizom som används inom dessa områden. LÄS MER

 2. 7. Klinisk och hereditär karaktärisering av binjurebarksinsufficiens hos finsk lapphund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marika Nilsson; [2015]
  Nyckelord :binjurebarksinsufficiens; Addisons sjukdom; finsk lapphund; autoimmunt polyendokrint syndrom; släktträd; anfader; hund;

  Sammanfattning : Binjurebarksinsufficiens är en ovanlig, livshotande men behandlingsbar sjukdom som, både på hund och på människa, visat sig kunna vara ärftlig. Inom hundrasen finsk lapphund har det uppmärksammats ett subjektivt ökat antal fall av binjurebarksinsufficiens, vilket har väckt misstankar om en ärftlig form av sjukdomen. LÄS MER

 3. 8. Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Kånåhols; [2015]
  Nyckelord :Nova scotia duck tolling retriever; C-reaktivt protein; CRP; immunmedierad reumatisk sjukdom; IMRD; steroid-responsiv meningit arterit; SRMA; tollare; tollarsjuka;

  Sammanfattning : Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de kallas i dagligt tal, är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. I Sverige är framförallt den SLE (systemisk lupus erythematosus)-relaterade sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) samt steroid responsiv meningit-arterit (SRMA) uppmärksammade. LÄS MER

 4. 9. Sambandet mellan DLA klass II och autoimmuna sjukdomar hos Nova Scotia duck tolling retriever

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sandra Ögren; [2015]
  Nyckelord :autoimmunitet; DLA klass II; DRB1; DQA1; MHC klass II; Nova Scotia Duck Tolling Retriever; SRMA; Addisons sjukdom; Lymfocytär thyroidit; sekvensering; allelfrekvenser;

  Sammanfattning : I denna genetiska associationsstudie undersöks det eventuella sambandet mellan DLA klass II (hundens MHC klass II) och utvecklandet av autoimmun sjukdom hos Nova Scotia duck tolling retriever. Syftet är att finna eventuella riskalleler eller -haplotyper av generna DLA-DRB1 och -DQA1. LÄS MER

 5. 10. Tollarsjuka : resultat av ett naturligt urval?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Hällström; [2015]
  Nyckelord :autoimmunitet; Tollarsjuka; IMRD; SRMA; DLA klass II; autoimmunity; DLA class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Tollare), en apporterande ras med ursprung i Kanada, var i början på 1900-talet nära att utrotas på grund av två epidemier av valpsjuka som härjade i landet. I dag har rasen rapporterats vara predisponerad för vissa immunmedierade sjukdomar däribland s.k. tollarsjuka. LÄS MER