Sökning: "avoidant coping"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden avoidant coping.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Professional’s Perceptions on Coping Strategies Amongst Sexually Abused Girls in Kandy, Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Rachel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Sri Lanka; Coping Strategies; Avoidant Dissociative Coping; Positive Approach Coping Sexual Abuse; Trauma;

  Sammanfattning : Child sexual abuse is an ongoing societal problem, causing severe trauma to vulnerable individuals and evoking all manner of coping strategies in managing the aftermath of their experiences.  Whilst extensive research has directed attention onto sexual abuse and the coping strategies that result from such trauma, very few studies have concentrated on the professional perceptions when supporting sexually abused girls using coping strategies to combat their trauma. LÄS MER

 3. 3. What are causes of minority stress in transgender individuals in Sweden, and how do they cope?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Lloyd Ellis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: To explore the causes of minority stress in trans individuals in Sweden, and how these individuals cope with such minority stress. Background: Trans individuals have markedly poor mental health compared to the general population. Meyer’s Minority Stress Model has been shown to apply to trans individuals. LÄS MER

 4. 4. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Sammanfattning : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. LÄS MER

 5. 5. Vad händer när jag inte finns längre? : Föräldrars föreställningar om framtiden för sina intellektuellt funktionsnedsatta barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sarah Algesjö Rautiainen; Annika Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate what thoughts and strategies parents of people with intellectual disabilities had concerning their children’s future, and if whether societal attitudes had an impact on these thoughts. A qualitative study was conducted through focus group discussions. LÄS MER