Sökning: "bergmark"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet bergmark.

 1. 1. The Hell Harp of Hieronymus Bosch. The building of an experimental musical instrument, and a critical account of an experience of a community of musicians.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johannes Bergmark; [2019-10-08]
  Nyckelord :Experimental musical instruments; improvised music; Hieronymus Bosch; musical performance art; music sociology; surrealism;

  Sammanfattning : Link to video 9 is found in the pdf document.... LÄS MER

 2. 2. "Man måste ha en samsyn på vad det är vi ska samverka kring" : En kvalitativ studie om professionellas syn på implementering av Skottlandsmodellen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Bergmark; Daniella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Skottlandsmodellen; samverkan; socialpedagogik; implementering;

  Sammanfattning : Skottlandsmodellen är en modell som spridit sig från Skottland till Sverige med syfte att främja samverkan mellan professionella för att på bästa möjliga sätt kunna jobba efter barnets bästa i fokus. Syftet med studien är att belysa professionellas syn på implementeringen av Skottlandsmodellen, samt vilka hinder och möjligheter som kan uppkomma i denna process. LÄS MER

 3. 3. Svenska hushålls fosforfotavtryck

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Tobias Bennet; William Bergmark; Susanna Claesson; Erika Holte; Johannes Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Phosphorus; Footprint; Literature Study; Sustainability;

  Sammanfattning : Phosphorus is a vital element that is currently being consumed in an unsustainable manner. The element is crucial to humanity's food supply systems. In this study, the amount of phosphorus required to meet an average Swedish household's annual consumption was calculated. LÄS MER

 4. 4. Uttalet är toppen… av ett isberg : En kvalitativ studie om klasslärare, speciallärare och specialpedagogers arbete med elever som har en språkstörning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tove Persson; Linnea Bergmark; [2019]
  Nyckelord :diagnostiserad språkstörning; speciallärare; specialpedagog; specialklass; anpassningar; riktat stöd; grundskolan;

  Sammanfattning : Diagnosen språkstörning hos barn är något som ofta försummas på de svenska skolorna och okunskapen kring ämnet, trots att diagnosen är så pass vanlig, är fortfarande väldigt stor. Studien belyser hur arbetet kring elever med språkstörning ser ut idag på skolor runt om i Mellansverige och även hur pedagoger reflekterar kring arbetet med dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Kraftpaket på väg - Incitament för kunder samt marknader för en framtida aggregator av V2G

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :My Näslund; Mikael Bergmark; [2019]
  Nyckelord :Vehicle to Grid; V2G; Aggregator; Marknadsacceptans; Frekvensreglering; Incitament; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I ett framtida samhälle som inkluderar alltmer intermittent elproduktion och mindre svängmassa är det viktigt att hitta nya, snabba frekvensreglerande resurser för att bibehålla ett stabilt elsystem med säker energileverans. Ett exempel på en sådan resurs är batterier. LÄS MER