Sökning: "botany"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet botany.

 1. 1. Uppsalas stora stadsträd : att ersätta Fyrisåns hästkastanjer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonas Åkerström; [2014]
  Nyckelord :aesculus; ersättningsväxt; stadsträd; växtplats; urbana träd;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vilka träd som kan vara aktuella vid en eventuell ersättning av hästkastanjerna vid Östra Ågatan i Uppsala. Arbetet syftar också till att förklara vilka komplikationer träd möter i dagens städer, såsom vattenbrist och markkompaktering. LÄS MER

 2. 2. Pressured Negotiations : An investigation of the Whole through its individual Parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Selma Udriot Johansson; [2013]
  Nyckelord :Swedish museum for Natural History; Department of Botany; new exhibitionhalls; Part-to-Whole-relationships;

  Sammanfattning : This diploma project intends to investigate the Whole through its individual Parts by two polar logics, plan and mass. Through the museum typology, the idea of singular rooms generate a compound of opposite sensibilities, circulation and program that will offer new exhibition halls for the Botanical Department of the National Museum of Natural History in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Nya träd för stadsmiljö

  M1-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Lena Rosdahl; [2009]
  Nyckelord :Stadsmiljö ; svarttall ; tulpanträd; japansk magnolia; ; kinesisk sekvoja; ; kärrek; ; botanik; plantskoleproduktion;

  Sammanfattning : Trees in urban environment are exposed to extreme conditions, foremost the ones that grow in the hard packed soil along our streets. They are also exposed to damaging insects and fungal diseases both local and new ones spreading from South Europe. LÄS MER

 4. 4. Domestication and morphological variation in wild and cultivated populations of Cornelian cherry (Cornus mas L.) in the area of the Drvar Valley, Bosnia and Herzegovina

  Master-uppsats, SLU/Swedish Biodiversity Centre

  Författare :Borut Bosančić; [2009]
  Nyckelord :Cornelian cherry; Cornus mas; domestication process; landraces; Drvar Valley; ethno-botany; Bosnia and Herzegovina;

  Sammanfattning : Cornelian cherry has a profound cultural and traditional meaning to the people of the Drvar Valley. It is utilized by the people for its edible fruit from both the wild and cultivated populations originating from the area. LÄS MER

 5. 5. Brev till blomsterkungen och hans son Utgåva och översättning med kommentarer av brev från Linnés ende amerikanske lärjunge Adam Kuhn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Ellen Fröh; [2008]
  Nyckelord :Greek and Latin; 18th century; 1700-talet; Brevväxling; Botany; Botanik; Latin; Carl von Linné d.y.; Linné; Carl von Linné; Kuhn; Linnaeus; Grekiska och Latin; Humanities; Humaniora; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edition and translation from Latin to Swedish of letters to Carl Linnaeus and his son by the only American disciple of Linnaeus, Adam Kuhn.... LÄS MER