Sökning: "bygga bra och billigt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden bygga bra och billigt.

 1. 1. Stabilisation of higher wooden houses in volume building technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Gipperth; [2020]
  Nyckelord :Volume building technology; Timber; Horizontal stabilisation; Shear walls; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggnationen av bostadshus med trästomme har enligt Statistiska centralbyrån ökat med 85% efter den senast lägsta uppmätningen 2011. Statistiska centralbyrån menar också att det är bostadshus bestående av 4-8 våningar som byggs mest i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. Återvinning med ringa risk?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jesper Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Soil; pollution; recycling; sampling; risk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Excess soil can be a product of construction, roadwork and other types of infra-structure projects. This soil can be polluted to a greater or lesser degree, but still be suitable for recycling in different types of constructions. This study investigated what knowledge the regulatory authorities have of the pollution content in the recycled soil. LÄS MER

 3. 3. Samspel mellan arkitekter och konstruktörer under projekteringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Sam al Abdllawi; [2019]
  Nyckelord :Samspel; samverkan; kommunikation; arkitekt; konstruktör; projektledare; projektering; projekteringsprocess; teamdynamik; partnering; erfarenhetsåterföring; engagemang. Interaction; collaboration; communication; architect; structural engineer; project manager; projection; projection process; team dynamics; feedback system; commitment.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När byggproduktionen startas på ofullständiga handlingar, leder det alltid till många kostsamma lösningar. Kostnaden att åtgärda fel är procentuellt mindre i projekteringsfasen än i förvaltningsfasen när byggnaden står klar. LÄS MER

 4. 4. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Nyckelord :tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Sammanfattning : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. LÄS MER

 5. 5. Trust in Swedish Construction industry – obstacles, facilitators and positive outcomes

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rickard Freiman; Leo Nöjd; [2017]
  Nyckelord :Trust; partnering; collaboration; cooperation; opportunism; long-term relationships; Tillit; partnering; samverkan; samarbete; opportunism; långsiktiga relationer;

  Sammanfattning : This thesis makes a contribution to the trust literature by analysing and pinpointing specific actions and behaviours that are seen as negative or positive to the building of trust in the construction industry in Sweden today. The thesis therefore aims to look at trust from different perspectives – developer, contractor, consultant and subcontractors in the Swedish construction industry. LÄS MER