Sökning: "byggvarubedömningen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet byggvarubedömningen.

 1. 1. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet för kemankarmassor : Hur kemankarmassor kan väljas utifrån nyckeltal för hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Linnéa Larsson; [2022]
  Nyckelord :Kemankarmassa; hållbarhet; lastkapacitet; BASTA; Byggvarubedömningen; Miljöbyggnad; SundaHus; Svanen;

  Sammanfattning : There are requirements and rules from authorities that companies in the building sector should work towards sustainable development. Sustainable development and sustainable building require knowledge to assess whether the building materials chosen are environmentally, socially, and economically sustainable. LÄS MER

 3. 3. Hantering av materialdokumentation under projekteringsskedet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Nicole Abou Absi; Reyhan Karakurt; [2019]
  Nyckelord :Materialdokumentation; Loggbok; Byggmaterial; Byggnadsmaterial; Byggprodukter; Materialdatabas; Informationshantering; Databaser; BIM; BASTA; Byggvarubedömningen; SundaHus; BSAB96; CoClass; Boverket; Byggnadsinformationsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig på att kartlägga hur materialdokumentation upprättas för att uppfyllaBoverkets krav gällande förslag till lag. Det undersöks även vilka brister företagen upplevermed materialdokumentation och informationshantering. LÄS MER

 4. 4. Miljömässigt hållbara material för bostadshus - En miljösystemanalys med livscykelperspektiv för material till BoKloks bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Karolina Koch; Karin Lindeberg; [2016]
  Nyckelord :Livscykelanalys; miljöpåverkan; byggnadsmaterial; isolering; fasad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efterfrågan på nyproducerade bostäder är stor i Sverige och bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. För att minska sektorns miljöpåverkan läggs idag allt större fokus vid att välja byggnadsmaterial med omsorg. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet : En undersökning av de möjligheter och utmaningar som leverantörer av varor till bygg- och fastighetsbranschen står inför i arbetet med social hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Skog; Emma Peres; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social sustainability is a concept in which relevance is prevailing within the construction industry. In 2016 there shall be a new EU constitution that shall require mandatory sustainability reporting for companies and organisations and new regulations that precedes the current regulation on working environments. LÄS MER