Sökning: "c socialt arbete alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden c socialt arbete alkohol.

 1. 1. 12-stegsprogrammets frön i gemenskapens trädgård : En kvalitativ studie om programmets avgörande komponenter för behandling av alkohol- och drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Per Dewill; Emma Sandblom; [2018]
  Nyckelord :Grounded Theory; Alcoholics Anonymous; Function;

  Sammanfattning : This candidate's essay initially describes addiction problems in Sweden. The Swedish National Board of Health and Welfare proposes methods to handle the problem. Standalone self-help groups such as Anonymous Alcoholics and Narcotics Anonymous (u.å. LÄS MER

 2. 2. De omhändertagna barnen - En fallstudie om barns upplevelser av att bli omhändertagna och familjehemsplacerade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Lindström; Akram Sharifi; [2013-01-25]
  Nyckelord :Anknytning; separation; omhändertagande; familjehemsplacering;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera omhändertagandet och familjehemsplaceringen, vi vill även ta reda på om placeringen har betydelse i barnens liv. Under 2011 omhändertogs 6300 barn för vård enligt LVU, av dem var 1200 barn nytillkomna. LÄS MER

 3. 3. ”HEROIN KÄNNS ÄNDÅ LITE MISÄR” En fokusgruppsstudie om unga studenters attityder kring droger och missbruk utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Mikaelsson; Maria Åsman; [2012-02-12]
  Nyckelord :missbruk; droger; genus; studenter och attityder;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om unga studenters attityder till droger och missbruk. Syftet är att belysa hur unga studenter resonerar kring olika frågor om droger och missbruk, samt se till hur genus påverkar ens attityder. LÄS MER

 4. 4. Föräldrarnas syn på ungdomars minskande alkoholdrickande – En kvalitativ studie i Öckerö kommun

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Börjesson; [2010-08-11]
  Nyckelord :Ungdomar; alkohol; föräldrar;

  Sammanfattning : Jag har i denna kvalitativa uppsats studerat föräldrars inställning till ungdomars minskade alkoholkonsumtion i Öckerö kommun. Öckerö kommuns drogvaneundersökningar, som görs på den enda kommunala högstadieskolan, visar på att de ungdomar som inte druckit alkohol har ökat med 70 procent från år 2003. LÄS MER

 5. 5. “Det viktigaste är efteråt…”. En kvalitativ studie om hur före detta alkoholberoende kvinnor får livet att fungera nyktert

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annelie Modeé; Ulla-Maria Halvarsson De Paula; [2010-03-05]
  Nyckelord :kvinnor; alkohol; beroende; nykterhet;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka orsakerna till varför före detta alkoholberoende kvinnor valde att förändra sina liv och hur de fått livet att fungera nyktert. Frågeställningarna är: • Vilka har varit de bidragande orsakerna till att kvinnorna valde att förändra sina liv? • Har det varit behandlingen, den eventuella eftervården eller andra faktorer som hjälpt kvinnorna till ett nyktert leverne?• På vilket sätt ser kvinnorna annorlunda på sig själva och sin kvinnlighet, före och efter behandlingen?Studiens har gjorts genom en kvalitativ metod som bestått av sju intervjuer med kvinnor ur passande målgrupp. LÄS MER