Sökning: "c- omvårdnad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden c- omvårdnad sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER

 2. 2. Levnadsvanor för patienter efter stroke:risk-, friskfaktorer och sekundär prevention : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Zinaida Fasshauer; [2015]
  Nyckelord :Friskfaktorer; levnadsvanor; prevention; riskfaktorer; sjuksköterska; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till olika funktionsnedsättningar/funktionshinder[1]. Efter genomgången stroke kan ett flertal riskfaktorer leda till återfall, mortalitet eller sjukdomsutveckling. Genom strukturerad prevention kan förändringar i levnadsvanor minska sådana risker. LÄS MER

 3. 3. HEPATIT C SMITTADE PERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christopher Holmenstedt; [2015]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; Hepatit C; omvårdnad; stigma; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en blodburen smitta som främst smittar via orena sprutor och kanyler. Personer smittade med Hepatit C är en utsatt grupp i samhället och de upplever oftast negativt bemötande ifrån sjukvårdspersonal. Då är det extra viktigt att som sjuksköterska använda rätt förhållningssätt i mötet med den smittade. LÄS MER

 4. 4. Fysiologiska utmaningar för intensivvårdssjuksköterskan vid inducerad hypotermibehandling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Lundström; [2014]
  Nyckelord :hjärtstopp; inducerad hypotermi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar ca 10 000 svenskar per år, överlevnaden är fortfarande låg med bara några procent som skrivs ut från sjukhus levande. En relativt ny behandlingsform är att kyla ner patienterna till 32-34 °C i 24 timmar, för att minimera de neurologiska skador som uppstår vid syrebrist i hjärnan. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Christoffersen; Jenny Borglund; [2014]
  Nyckelord :Attityder; Kunskaper; Hepatit B; Hepatit C; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBV och HCV tillhör gruppen blodburna smittor, och är ett världshälsoproblem. Enligt smittskyddslagen klassas de som allmänfarliga sjukdomar, och det finns även kliniska riktlinjer och förhållningsregler gällande omvårdnad av dessa patienter. LÄS MER