Sökning: "clear role structure"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden clear role structure.

 1. 1. The IPO Process as a Hybrid Temporary Organization - Coordinating common ground between the firm, investment bank and legal adviser through cross-boundary mechanisms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linus Liljeqvist; Simon B. Lindbo; [2020-06-24]
  Nyckelord :IPO process; hybrid temporary organization; cross-boundary coordination; common ground for knowledge sharing; display and representation practices; clear role structure; firm; investment bank; legal adviser;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av mål och strategier - balansgången mellan stabilitet och flexibilitet : En fallstudie på ett bemanning- och rekryteringsbolag i tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marie Falk; Jongenburger Veronika; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Service companies in the temporary work and recruitment industry are expanding and creating the conditions for good growth. In line with the rapidly changing environment, demands are made for internal change and adaptation to the new. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the agile transformation process from an HR’s perspective : A study to investigate challenges arising for HR and their role in an agile transformation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Felicia Ekman; Sofia Blonde; [2020]
  Nyckelord :Human Resources HR ; Traditional HR; Agile Transformation; Agile applied to HR; Change Process; HR’s Role;

  Sammanfattning : Today many organisations are transforming from a traditional structure to an agile structure to be able to work more efficiently, meet the fast changes that are continuously happening and make sure not be outperformed by competitors. Agile was from the beginning a set of values and principles designed for software development but it has scaled and today it includes the whole organisation. LÄS MER

 5. 5. Det distribuerade ledarskapet i skolförbättring

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Ryning; Anna Jahsén; [2020]
  Nyckelord :Distributed leadership; principal; school improvement; special educator; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att söka svar på hur några skolledare och huvudmän arbetar med skolförbättring. Våra frågeställningar är; På vilka sätt ser huvudmän, skolledare och forskning på skolförbättring? På vilka sätt tar skolledare och huvudmän tillvara specialpedagogens kompetens gällande skolutveckling? Vår uppsats vilar på systemteori. LÄS MER