Sökning: "coronary artery disease"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden coronary artery disease.

 1. 1. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och mäns erfarenheter efter en hjärtinfarkt : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Edling; Helena Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; experiences; survivors.; Hjärtinfarkt; erfarenheter; överlevare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans profession ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. En hjärtinfarkt är en omtumlande händelse och flera tusen drabbas varje år, för en sådan kris saknar ofta människor beredskap. LÄS MER

 3. 3. Prognostisk prestanda hos arbetsprov jämfört med myokardscintigrafi hos patienter med kranskärlsjukdom

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Aline Ingabire; Zahra Hassanzadeh; [2020]
  Nyckelord :Duke treadmill score; Metabolic equivalent; ECG; ECG-gating; prognostic value; Duke löpbandstest; Metaboliska ekvivalenter; EKG; EKG-triggning; prognostiskt värde;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom (CAD) är den ledande dödsorsaken. Sjukdomen startar med plackbildning i ett eller flera kranskärl, vilket kan leda till bröstsmärta samt andra symtom. Diagnostik av CAD inkluderar undersökningarna arbetsprov (AP) och myokardscintigrafi (MPI). LÄS MER

 4. 4. Den diagnostiska säkerheten i arbetsprov på kvinnor med angina pectoris : Slutversion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Niaz Azadan; [2020]
  Nyckelord :Endothelial dysfunction; microvascular angina; hemodynamic parameters; Pre-test probability; Duke Treadmill Score; Endoteldysfunktion; mikrovaskulär angina; hemodynamiska parametrar; Pre-test sannolikhet; Dukes Löpbands Index;

  Sammanfattning : Angina pectoris är bröstsmärta orsakat av myokardischemi, till följd av kranskärlsjukdom med eller utan stenoser eller icke kranskärlsjukdom. Arbetsprov är den vanligaste undersökningen för angina pectoris. LÄS MER

 5. 5. Fysisk träning och beteendeförändring vid hjärtsjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nichlas Lantz; Sebastian Malmström; [2020]
  Nyckelord :Aerobic capacity; Behavior; Continuous training; Effect of training; VO2peak; Aerob kapacitet; Beteende; Kontinuerlig träning; Träningseffekt; VO2peak;

  Sammanfattning : Background: A crucial part of rehabilitation of cardiovascular disease is to increase aerobic capacity. High intensity intervals are an emerging field in cardiac rehabilitation. Adhering to physical training has been shown to be quite hard for these patients. LÄS MER