Sökning: "cyber säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden cyber säkerhet.

 1. 1. Myten om det osäkra molnet : Framgångsfaktorer och risker med molntjänster och IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isaac Theodor Brander; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Cloud; cyber security; distribution models; molntjänster; it-säkerhet; disitrbutionsmodeller; tjänstemodeller; molnet;

  Sammanfattning : Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna. LÄS MER

 2. 2. Validating the Meta Attack Language using MITRE ATT&CK matrix

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Åberg; Edvin Sparf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When more and more devices are getting connected to each other and to the internet, the security of such devices becomes increasingly important. For large organizations with hundreds or even thousands of connected devices, it can be hard to determine the weak spots of the network in terms of security. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning for a Network-based Intrusion Detection System : An application using Zeek and the CICIDS2017 dataset

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vilhelm Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Flow-based traffic characterization; Intrusion Detection System IDS ; Zeek; Bro; CICIDS2017; Scikit-Learn; Maskininlärning; Flödesbaserad trafik-karaktärisering; Intrångsdetekteringssystem IDS ; Zeek; Bro; CICIDS2017; Scikit-Learn;

  Sammanfattning : Cyber security is an emerging field in the IT-sector. As more devices are connected to the internet, the attack surface for hackers is steadily increasing. Network-based Intrusion Detection Systems (NIDS) can be used to detect malicious traffic in networks and Machine Learning is an up and coming approach for improving the detection rate. LÄS MER

 4. 4. Representing attacks in a cyber range

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Niklas Hätty; [2019]
  Nyckelord :it-security; cyber range; information security; penetration testing; SVED; CRATE; cyber range; it-säkerhet; informationssäkerherhet; penetrationstestning; SVED; CRATE;

  Sammanfattning : Trained security experts can be a mitigating factor to sophisticated cyberattacks that aim to violate the confidentiality, integrity, and availability of information. Reproducible sessions in a safe training environment is an effective way of increasing the excellence of security experts. LÄS MER

 5. 5. Comparison of Automated Password Guessing Strategies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Tobias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :password guessing; password cracking; security; lösenordsgissning; lösenordsknäckning; säkerhet;

  Sammanfattning : This thesis examines some of the currently available programs for password guessing, in terms of designs and strengths. The programs Hashcat, OMEN, PassGAN, PCFG and PRINCE were tested for effectiveness, in a series of experiments similar to real-world attack scenarios. LÄS MER