Sökning: "cylinderkammare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet cylinderkammare.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Detection of oil level deviations in hydraulic dampers of an articulated bus

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Tholén; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor del av Scanias ledbussar har motorn monterad i den bakre delen av bussen vilket innebäratt den bakre delen puttar den främre delen framför sig. Bussens främre och bakre del ärsammanbundna med en ledenhet. I ledenheten sitter två hydrauliska cylindrar avsedda att verkasom dämpare vid vridning av leden. LÄS MER