Sökning: "mathematical"

Visar resultat 1 - 5 av 2078 uppsatser innehållade ordet mathematical.

 1. 1. En introduktion till 3x+1 problemet och dess matematiska omfång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jens Reimers; [2021]
  Nyckelord :3x 1-problemet; Collatz förmodan; Collatz problem;

  Sammanfattning : 3x+1-problemet, även känt som Collatz förmodan, är ett av matematikens många olösta problem. Problemet uppkommer från en funktion som kan formuleras genom en räknelek: Välj ett positivt heltal 𝑥. Om talet är udda, multiplicera det med 3 och addera med 1. Om talet är jämnt, dividera det med 2. LÄS MER

 2. 2. Elevers begreppsbilder inom matematiska bråk : Vilka begreppsbilder har elever och när används de?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Erik Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :conceptual images; fractions; fraction count; mathematics teathing; elementary school; interview study; begreppsbild; bråk; bråkräkning; matematikundervisning; grundskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : När en person ser en skiftnyckel är det inte säkert att personen ser något som är bra att ha när man ska skruva en mutter. Beroende på vad personen vanligtvis använder skiftnyckeln till och vilket problem som personen just då står inför kommer personen att se olika saker. LÄS MER

 3. 3. Användning av matematikläxor i olika åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Bäckman; Albin Linge; [2021]
  Nyckelord :mathematical homework; homework usage; comparing homework;

  Sammanfattning : This research overview aimed to answer what different fields of use there is in mathematical homework and also how these varied between different grades. This was done by summarizing different studies and reports. The result showed that there were five different areas of use in mathematical homework. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärandets effekter på elevers problemlösningsförmåga i matematik : -ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Fri; Fanny Ekstrand Moberg; [2021]
  Nyckelord :fenomenologin; Kooperativt lärande; problemlösning; problemlösningsförmågan;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum includes five mathematical competences and problem solving is one of them. Students should be given the best opportunities to develop their skills on how to solve mathematical problems. Cooperative learning is a well-known learning method, used by teachers all over the world. LÄS MER

 5. 5. Arbetsformer för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nina Glamin; Fanny Jensen; [2021]
  Nyckelord :Dyskalkyli; generella matematiksvårigheter; inkludering; kooperativt arbete; matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; SUM; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för vilka arbetsformer som presenteras i forskning som gynnsamma för elever i matematiksvårigheter i årskurserna F-3. För att kunna besvara detta krävs inledningsvis en redogörelse för vilka olika former av matematiksvårigheter som skrivs fram i forskning som förekommande i årskurserna F-3. LÄS MER