Sökning: "dance"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet dance.

 1. 1. Feedback inom dansundervisning : en kvalitativ studie om danslärares förhållningsätt till och användning av feedback i undervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Karolina Domanska; [2019]
  Nyckelord :Feedback; communication; dance; dance teaching; dance education; pedagogical tools; Feedback; återkoppling; kommunikation; dans; dansundervisning; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how different approaches and methods for giving feedback can be articulated, problematized and discussed. Also, to produce a bigger knowledge about how feedback is used in a contemporary dance teaching context and to pay attention to feedback in dance teaching. LÄS MER

 2. 2. Cyclical Women : Menstrual Cycle Effects on Mood and Neuro-Cognitive Performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Juliana Borgström; [2019]
  Nyckelord :menstrual cycle; estrogen; progesterone; cognition; mood; neuroscience;

  Sammanfattning : During roughly forty years of a woman’s life-span, the fertile female human body prepares itself monthly for the possibility of pregnancy. Science has shown that the fluctuation of the sex steroids progesterone and estrogen have a crucial role in the female body's physiology, determining the menstrual cycle and its general phases. LÄS MER

 3. 3. Folkdans och somatik : en kvalitativ studie om folkdanskroppen och somatik i folkdansundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Henrike Wesp; [2019]
  Nyckelord :somatics; folk dance; dance education; somatic perspective; traditional dance; dance; awareness; pedagogics; Swedish folk dance; traditional dance; somatik; somatiska principer; dans; folkdans; traditionell dans; dansundervisning; pedagogik; medvetenhet; kroppen; svensk folkdans; tradition;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how dance teachers who are educated in Swedish folk dance are reflecting and thinking over the body and the use of bodily self-awareness in their teaching. Furthermore it wants to examine whether the use of somatic principles can act as a tool to support the ideas which dance teachers express. LÄS MER

 4. 4. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER

 5. 5. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER