Sökning: "deltidsmarknadsförare"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet deltidsmarknadsförare.

 1. 1. Deltidsmarknadsföraren – Ett steg längre - En studie av Employee Advocacy och deltidsmarknadsförarens roll i tjänsteföretag.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jessica Vestin; [2010]
  Nyckelord :deltidsmarknadsförare; employee advocacy; lojalitet; tjänstemarknadsföring; relationsmarknadsföring; service marketing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att beskriva och analysera hur idéer från konceptet Employee Advocacy kan utveckla och stärka medarbetarens roll som deltidsmarknadsförare i ett tjänsteföretag. Genom en fallstudie av en tjänsteorganisations strategiska arbete med Employee Advocacy, identifieras potentialen och strategierna som ligger till grund för konceptet. LÄS MER

 2. 2. Uppsägningar med ett kundorienterat perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Byrlind; [2010]
  Nyckelord :service management; intern marknadsföring; intern kund; långsiktiga kundrelationer; deltidsmarknadsförare; human resources; uppsägningar; personalpolitik; avvecklingsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, utifrån service management-teorier om långsiktiga kundrelationer, förstå hur relationen mellan företag och uppsagda medarbetare påverkas under och efter en uppsägningsprocess. Utifrån syftet bidrar studien teoretiskt till service management-forskningen genom att utöka dess användningsområde till att innefatta interna kunder i uppsägnings-processer. LÄS MER

 3. 3. Serviceföretagets val av distributionskanal

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Balling; Elisabet Lundin; [2010]
  Nyckelord :distributionskanal; serviceverksamheters särdrag; serviceerbjudande; image; varumärke; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Serviceföretagets val av distributionskanal. Författare: Caroline Balling, Elisabet Lundin Handledare: Carl R Hellberg, Jan E Persson Nyckelord: Distributionskanal, serviceverksamheters särdrag, intern marknadsföring, extern marknadsföring, serviceerbjudande, servicekvalitet, servicemisslyckande, image, varumärke Syfte: Att beskriva och analysera hur serviceverksamheters särdrag kan påverka valet av distributionskanaler. LÄS MER

 4. 4. Think outside the box - En studie om hur varumärkesidentitet skapas och förmedlas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Edqvist; Charlotte Colfach; Caroline Norén; [2010]
  Nyckelord :varumärkesidentitet organisationskultur deltidsmarknadsförare internt skapande extern förmedling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Ett företags varumärkesidentitet är den bild av företaget som de önskar att deras konsumenter och omgivning ska uppfatta. Den bild företaget vill förmedla stämmer dock inte alltid överens med den bild som faktiskt förmedlas. LÄS MER

 5. 5. Travronden : dess läsare och den interna kommunikationen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Catrin Nilsson; [2009]
  Nyckelord :gapmodellen; lojalitetsstegen; travsport; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Travet står inför en demografisk förändring av sin publik och aktiva och marknaden kring travet kommer i framtiden se annorlunda ut. Det ställer krav på facktidningen Travronden som måste förbättra sin förståelse över marknaden och vad kunderna efterfrågar. LÄS MER