Sökning: "employee branding"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden employee branding.

 1. 1. The Impact of Sustainability Terminologies of Swedish Manufacturing Companies on Consumer Perception : A Mono-Method Quantitative Study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sarafat Hossain; Liana Hakobyan; [2022]
  Nyckelord :sustainability terminologies; branding; brand messaging; manufacturing; sustainable manufacturing; customer perception; Sweden;

  Sammanfattning : Sustainability has fast evolved in business practices, and yet its meaning is often elusive and ambiguous. The component of sustainability is playing an important role in the company’s brand positioning. The popularity and the importance of sustainability in business operations and business representation are still rapidly growing. LÄS MER

 2. 2. Stanna eller lämna? : En kvalitativ flerfallsstudie av personalomsättningens påverkan på flexibilitet i managementkonsultföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Hjertsäll; Frida Åstrand; [2022]
  Nyckelord :employee turnover; functional flexibility; numerical flexibility; management consulting firms; HR activities; personalomsättning; funktionell flexibilitet; numerisk flexibilitet; managementkonsultföretag; HR-aktiviteter;

  Sammanfattning : Det allmänna forskningsfältet om personalomsättning är nyanserat då det påvisar både positiva och negativa konsekvenser av personalomsättning. Samma forskningsfält inom konsultbranschen har däremot alltjämt brist på nyanserad forskning. LÄS MER

 3. 3. En attraktiv arbetsplats : En kvantitativ dels kvalitativ studie om värdefaktorer kopplat till vårdadministratörer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Eriksson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Employee Value Proposition; Employer Branding; Vårdadministratör;

  Sammanfattning : Sverige har en kompetensbrist inom vården där behovet av vårdpersonal beräknas fortsätta växa inom det närmsta decenniet. En lösning är att omplacera de administrativa arbetsuppgifterna till vårdadministratörer och på så sätt nå en mer högkvalitativ vård i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Employer Attraction & Employee Retention in the Pharmaceutical Industry of Egypt and Pakistan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdul Hafeez Siddiqui; Mohamed Alkafafy; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis is placed in the context of Employer Attractiveness and Employee Retention within the Pharmaceutical Industry of Egypt and Pakistan. Most of the studies conducted in the past are either specifically done on Employer Attractiveness, Employer Branding, or a combination of both, indicating a lack of research between employer attractiveness and employee retention; thus, this thesis will bridge the gap between them and will be a great contribution. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas ett attraktivt sjuksköterskeyrke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel Kindberg; David Holm; [2022]
  Nyckelord :EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attractive work; nurses; EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attraktivt arbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare undersökningar visar att det råder brist på sjuksköterskor inom 20 av totalt 21 regioner i Sverige. Det är en problematik som regioner behöver hantera och möta. Bristen på sjuksköterskor bör därför betraktas som ett fortsatt problem och är därför relevant att studera. LÄS MER