Sökning: "demografi"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet demografi.

 1. 1. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 2. 2. Emojis, brobyggare mellan människor eller bara onödigt grafiskt element? : En användarstudie om emojis betydelse för textad digital kommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dennis Lithander; Frida Hylin; [2021]
  Nyckelord :Emojis; chat communication; demography; visual communication; platforms; Emojis; chattkommunikation; demografi; visuell kommunikation; plattformar;

  Sammanfattning : Emojis anses av många vara en viktig komponent för att ge digitala konversationer en känslomässig nyansering och bidrar med tonalitet. Användning och uppfattning av dessa symboler kan variera och i denna uppsats undersöker vi om detta beror på ålder, emojis design eller om det påverkas av andra faktorer. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet för alla : Kommundemografis inverkan på användarinvolvering vid utveckling av offentliga webbtjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Agnes Norman; Carl Lundin; [2021]
  Nyckelord :User Involvement and Participation; e-Government; System Development; demography; Online Accessibility Adaptation; UPI; e-government; systemutveckling; demografi; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : This thesis explores if there is a connection between municipal demographics and how often the municipality involves users with disability in the development of its online services. The thesis derives its theory from previous studies on user involvement and participation (UPI),  e-government development and county bureaucracy. LÄS MER

 4. 4. Designparametrars påverkan : En jämförande analys mellan olika marknadsföringskampanjer för en ny produkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Christoffer Eriksson; Edvin Qvist; [2021]
  Nyckelord :Design parameters; marketing; new product; Designparametrar; marknadsföring; ny produkt;

  Sammanfattning : Bakgrund En framgångsrik lansering av nya produkter är en viktig faktor för ett företags långsiktiga framgång och inom den marknadsföring som används idag så har grafisk design blivit alltmer obligatorisk som kommunikationsform. Företag försöker optimera sin marknadsföring på sociala medier då de blivit en brännpunkt för att informera och forma konsumenters beteende. LÄS MER

 5. 5. Personality Traits and Ad-block Use : A descriptive investigation of personality traits among ad-block users

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :August Bergsten; [2021]
  Nyckelord :Personality trait; Ad-block; ad avoidance; Big Five Inventory; Ineffective Marketing;

  Sammanfattning : Advertisements have been in digital media for most of its lifetime. They have, however, been increasing with the years and more people are finding the number of advertisements to be excessive. Online users have therefore taken to avoiding advertisements by installing ad-blockers. LÄS MER