Sökning: "demokrati i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden demokrati i organisationer.

 1. 1. “Alla målgrupper är potentiella ambassadörer som medverkar till hur staden uppfattas” : Kritisk legitimeringsanalys av platsmarknadsföring i Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nebil Björklund; Carl Bergnell; [2021]
  Nyckelord :place marketing; public organizations; legitimation analysis; economism; democracy; platsmarknadsföring; offentliga organisationer; legitimeringsanalys; ekonomism; demokrati;

  Sammanfattning : This thesis aims to critically explore the concept of “place branding” and “place marketing” in the context of public organizations. By employing Theo van Leeuwens model for discourseanalysis the study looks to find out how selected public organizations legitimize the branding and marketing of the place that they represent. LÄS MER

 2. 2. "Hallå, hör ni mig nu?" : En studie om förutsättningar för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten inom ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Simon Åhlström; Sara Vikström Olsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; Democracy; Digital maturity; Annual meetings; Non-profit organizations NPO ; Non-governmental organizations NGO ; Digitalization; covid-19; Civil society; Virtual meetings; Digital tools; Digital communication; Digital transformering; Demokrati; Digital mognad; Årsmöten; Ideella organisationer; Digitalisering; covid-19; Civilsamhälle; Digitala möten; Digitala verktyg; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur demokratisk organisering i det svenska civilsamhället har påverkats av den hastiga digitaliseringen i samband med covid-19. Studien är av induktiv karaktär och syftar till att studera förutsättningarna för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten i ideella föreningar. LÄS MER

 3. 3. Has the pandemic affected democracy? : A qualitative study on the COVID-19's impact on democracy in the European Union

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Linn Andersson; Adni Osman; [2021]
  Nyckelord :Democracy; European Union; Pandemic; State of Emergency; Institutions; NGOs; Development; Demokrati; Europeiska unionen; Pandemi; Undantagstillstånd; Institutioner; NGOs; Utveckling;

  Sammanfattning : During its years, the European Union (EU) has experienced several different crises that have challenged its association and put democracy at risk. The financial crisis in 2009 and the migration crisis in 2015 are two difficult periods that caused a split between the member states. LÄS MER

 4. 4. Föreningskultur, Kommersialiseringen & 51-procentsregeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linus Arkelius; Sebastian Petersson; [2021]
  Nyckelord :Football fans; Club culture; Club structure; Non-profit organizations; Commercialization; Organization culture; Swedish football; 50 1 rule.; Fotbollssupportrar; Föreningskultur; Ideella föreningar; Kommersialisering; Organisationskultur; Svensk fotboll; 51-procentsregeln;

  Sammanfattning : Svensk fotboll har en starkt rotad föreningskultur som bygger på ideellt engagemang,amatörmässiga ideal och demokrati. Under lång tid har dock fotbollen i stort genomgått enkommersialiseringsprocess där elitfotbollen allt mer styrs som företag och ekonomi blir alltviktigare. LÄS MER

 5. 5. Hate speech eller yttrandefrihet? - En kvalitativ innehållsanalys om Nordiska Motståndsrörelsens politiska mål

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexandra Jannesson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; yttrandefrihetsgrundlagen; hate speech; Ulf Petäjä; NMR; sanning; demokrati; tolerans; CERD; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har växt sig allt starkare och fått ett allt större fäste i Sverige, trots att NMR har förbjudits i grannlandet Finland får de fortfarande verka fritt i Sverige, med yttrandefriheten som skydd. Men till vilket pris? Sverige har fått återkommande kritik från CERD:s rapporter där de uttrycker orosmoln angående Sverige och våra rasistiska organisationer. LÄS MER