Sökning: "dosoptimering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet dosoptimering.

 1. 1. Stråldosreducerande tekniker vid datortomografiundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Edit Habram Turi; [2021]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; iterativa rekonstruktioner; rörströmsmodulering; bildkvalitet; stråldos; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Datortomografi (DT) är en användbar och viktig röntgenmetod för diagnostik inom vården som har ökat i omfattning de senaste 20 åren vilket innebär en ökad kollektiv stråldos. Eftersom röntgenstrålning kan skada och DT ge högre stråldoser än konventionell röntgen har det väckt oro för den ökade mängden strålning till patienterna. LÄS MER

 2. 2. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 3. 3. Robust Optimization for Uncertain Radiobiological Parameters in Inverse Dose Planning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Jennie Falk; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer is a common cause of death worldwide with radiotherapy as one of the most used treatments. Radiation treatment plans are normally optimized using constraints on the maximum dose to tumours and minimum dose to surrounding healthy structures. LÄS MER

 4. 4. Metod för dosoptimering av digitalt detektorsystem i klinisk drift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Magnus Olsson; [2004]
  Nyckelord :Biotechnology; computed radiography; dose optimization; exposure index; Bioteknik;

  Sammanfattning : The county of Dalarna is at present carrying through a process of digitalization where traditional x-ray film is being replaced with digital detectors. Earlier used methods for dose optimization turned out not being sufficient. This report presents a method to harmonize dose levels between x- ray sites equipped with Fujifilm imaging plate systems. LÄS MER