Sökning: "educational administration"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden educational administration.

 1. 1. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 2. 2. Kunden har alltid rätt - eller? : En kvantitativ studie om maktobalans och kundaggression i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Häggström; Rebecca Odhe; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate industry; power; power imbalance; customer aggression; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; makt; maktobalans; kundaggression;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid rätt, eller? En kvantitativ studie om maktobalans inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Häggström och Rebecca Odhe Handledare: Jonas Molin Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundmötet i fastighetsmäklarbranschen ur ett maktperspektiv med avseende på verbal, fysisk och sexuell kundaggression. Vidare ska undersökas vilka som utsätts för kundaggression med hänsyn till kön, ålder, branschvana och lönesystem. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik för lärande : En studie om ett statligt lyfts inverkan på elevers lärande och dess betydelse för framtida förbättringsinsatser

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Helgesson; [2022]
  Nyckelord :Special education for learning; special educational competence; collegial learning; teacher learning; improvement initiatives; school development; distributed leadership; governance and management; Specialpedagogik för lärande; specialpedagogisk kompetens; kollegialt lärande; lärares lärande; förbättringsinsatser; skolutveckling; distribuerat ledarskap; styrning och ledning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om lärares, special­pedagogers, rektorers och förvaltningsledningens erfarenheter och upplevelser om förbättrings­insatsen specialpedagogik för lärande (SFL) och dess inverkan på förbättringsarbetet i en kommun, på såväl skol­enheter som i kommunen i stort. SFL är en kollegial kompetens­utvecklingsinsats med syfte att höja lärares kompetens inom specialpedagogik. LÄS MER

 4. 4. Mending the end-goal paradox of social and commercial marketing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Käll; Nuria Budesca Alameda; [2022]
  Nyckelord :Social Marketing; Emotional Communication; Behaviour; Attitudes; Brand Community; Storytelling; Norms; Aim’n; Platanomelón; Sweden; Spain; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Mending the end-goal paradox of social and commercial marketing - An explorative case study of brands’ emotional communication influence on consumers’ behavioural attitudes Course: BUSN39 Business Administration: Degree Project in Global Marketing - Master level Authors: Klara Käll & Núria Budesca Alameda Supervisor: Annette Cerne Keywords: Social Marketing; Emotional Communication; Behaviour; Attitudes; Brand Community; Storytelling; Norms; Aim’n; Platanomelón; Sweden; Spain Purpose: The purpose of this study is to investigate consumers' attitudes toward social marketing behaviours communicated by brands with regards to emotions. Methodology: This research was carried out with the research philosophies of relativism for ontology and social constructionism for epistemology. LÄS MER

 5. 5. Designing a website to mitigate involuntary loneliness

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erika Wiktorson; Rebecca Thiel; [2022]
  Nyckelord :Involuntary Loneliness; Website Design; Co-design; Research through Design RtD ; UX Design; Human Centered Design;

  Sammanfattning : Involuntary loneliness is today considered to be a public health problem, and studies show that feeling lonely can have major negative effects on one's health. Project Omtanke and the social administration in Helsingborg has mapped a big problem with loneliness in Helsingborg, and has come to the conclusion that they need a website with the purpose of mitigating loneliness. LÄS MER